IAEA: Iran overholder atomavtalen

Iran overholder fortsatt betingelsene i atomavtalen landet inngikk med USA og andre stormakter i 2015, går det fram av IAEAs kvartalsrapport.

USA har siden trukket seg fra avtalen, noe som har ført til stor tvil om den kan videreføres. EU jobber for å forsøke å redde den.

Det er Det internasjonale atomenergibyrået (IAEA) som har som oppgave å holde oppsyn med om avtalen overholdes.

Atomavtalen har som hensikt å hindre Iran i å bruke sitt atomprogram til å utvikle atomvåpen i bytte mot at sanksjoner fjernes.

Men USA innførte for kort tid siden nye sanksjoner mot Iran og truer med å straffe utenlandske selskaper som investerer i landet. Det har ført til at mange internasjonale selskaper har trukket seg ut av Iran.