Forskning: Luftforurensning fører til diabetes

Luftforurensning er en medvirkende årsak til at stadig flere utvikler diabetes, viser amerikansk forskning. Foto: AP / NTB scanpix Les mer Lukk

Luftforurensning er årsak til hvert sjuende tilfelle av diabetes, viser ny amerikansk forskning.

Selv små mengder luftforurensning øker risikoen for diabetes, konkluderer forskere ved Washington University School of Medicine.

Forskerne anslår at luftforurensning var skyld i rundt 14 prosent av alle nye diabetestilfeller i verden i 2016, i alt 3,2 millioner tilfeller.

– Våre undersøkelser viser en betydelig forbindelse mellom luftforurensing og diabetes globalt, sier Ziyad Al-Aly, som har ledet forskningsprosjektet.

Selv et forurensningsnivå som er lavere enn det amerikanske myndigheter og Verdens helseorganisasjon (WHO) anser for å være skadelig, øker risikoen for å utvikle diabetes, konkluderer forskerne i siste utgave av tidsskriftet Lancet Planetary Health.

– Dette er viktig for mange av industriens lobbygrupper argumenterer med at dagens grenser for utslipp er for strenge. Beviser viser at dagens nivå ikke er tilstrekkelige og bør skjerpes, sier Ziyad Al-Aly.

Forskerne bygger sine funn på undersøkelser av helsen til 1,7 millioner tidligere soldater i USA, som i utgangspunktet ikke hadde diabetes og som ble fulgt gjennom over åtte år. Dette ble sammenholdt med nivåene på luftforurensning der de bor.

Ifølge WHO er rundt 420 millioner mennesker verden over rammet av diabetes, som har blitt sett på som en livsstilssykdom, ofte forårsaket av dårlig kosthold og stillesitting.