FN blir værende på Golanhøydene i ytterligere seks måneder

FNs sikkerhetsråd har bestemt at de fredsbevarende styrkene på Golanhøydene skal bli værende i området i ytterligere seks måneder.

Samtidig ber sikkerhetsrådet om at væpnede grupper forlater separasjonsområdet mellom Israel og Syria.

– Det skal ikke være noen militære styrker i separasjonsområdet, bortsett fra UNDOF, heter det i resolusjonen forfattet av USA og Russland.

Videre fordømmes kampene i området og alle parter som deltar i den interne konflikten i Syria oppfordres til å stanse militære operasjoner i UNDOFs område.

UNDOF, som har nærmere 1.000 ansatte, er en militær observasjonsstyrke, som ble opprettet av FNs sikkerhetsråd i1974 for å overvåke situasjonen mellom Israel og Syria på Golanhøydene.