Inflasjonen økte til 2 prosent i eurosonen

Inflasjonen i eurosonen kom i juni opp i 2 prosent, marginalt over ESBs inflasjonsmål på litt under 2 prosent.

I mai var inflasjonen på årsbasis på 1,9 prosent, ifølge Eurostat.

Økningen i juni skyldes et hopp i energiprisene sammenlignet med juni i fjor, og dessuten en moderat økning i prisene på mat, alkohol og tobakk.