EU vil styrke libysk kystvakt

EU lover å øke støtten til den libyske kystvakten. Samtidig advares fartøyer i Middelhavet mot å forstyrre libyernes operasjoner.

«Alle fartøyer som opererer i Middelhavet, må respektere gjeldende regler og unngå å forstyrre operasjonene til den libyske kystvakten», heter det i slutterklæringen fra EUs toppmøte i Brussel.

Båter som er sendt til området av frivillige organisasjoner, har den siste tida fått økende kritikk for ikke å rette seg etter pålegg fra myndighetene.

EU har allerede et omfattende program i gang for å lære opp og ruste den libyske kystvakten.

Ifølge EUs president Donald Tusk er målet at libyerne til slutt skal ha full kontroll i eget territorialfarvann.