Norsk Libya-gransking kommer over sommeren

Norske F-16 jagerfly var med på å slippe bomber over Libya i 2011. Nå er snart granskningen av operasjonen ferdig. Les mer Lukk

Rapporten til utvalget som har gransket det norske militærengasjementet i Libya i 2011, er noe forsinket og offentliggjøres trolig først over sommeren.

3. november i fjor kunngjorde regjeringen at utvalget var satt ned. Det skulle levere sin rapport innen seks måneder. Utvalget har vært ledet av tidligere utenriksminister og Høyre-leder Jan Petersen.

Et utkast til rapport er etter det NTB forstår nå sendt til oppdragsgiverne Utenriksdepartementet og Forsvarsdepartementet for en såkalt manuskriptkontroll. Dette gjøres for å sikre at ikke graderte opplysninger blir offentliggjort. Utvalgets konklusjoner blir derfor etter alt å dømme offentlig kjent først over sommeren.

Aktuelt: Rystende uttalelser om grunnen til at Norge bombet Libya

Bakgrunnen for granskningen er at Stortinget i fjor vår ba regjeringen ta initiativ til å gjennomføre en evaluering av den norske militære og sivile deltakelsen i operasjonen i Libya i 2011. Utvalget har også sett på de nasjonale prosessene som lå til grunn for beslutningene som ble tatt. Målsettingen er å trekke lærdom av innsatsen for fremtidig norsk innsats i internasjonale operasjoner.

Med luftstøtte fra Norge og andre NATO-land styrtet opprørere i Libya i 2011 Muammar Gaddafis regime. Gaddafi, som hadde hatt makten i over 40 år, ble tatt til fange og drept av opprørerne.

Aktuelt: Salvini vil ha migrantmottak på libysk jord – Libya nekter