Studie: California vil svinge mellom tørke og flom

Brannfolk i Bonsall, California 7. desember 2017. Den amerikanske delstaten antas å ville pendle mellom enda mer ekstreme perioder med tørke og kraftige oversvømmelser i fremtiden, ifølge en studie offentliggjort i Nature Climate Change denne uken. Scanpix/AFP. Les mer Lukk

Forskere advarer om at California vil bli utsatt for mer ekstremvær, inkludert tørke og oversvømmelser, om ikke det globale forbruket av fossilt brensel begrenses.

California vil svinge mellom mer intense og hyppigere perioder med tørke og oversvømmelser de kommende tiår, om ikke globale utslipp av drivhusgasser settes i sjakk. Det går frem av en studie i tidsskriftet Nature Climate Change denne uken.

«The Golden State» har allerede hatt en kraftig økning i såkalte «whiplash»-hendelser. Delstaten har skjenet fra rekordtørke 2012-16, til kraftige oversvømmelser vinteren 2016-17.

Situasjonen vil forverres da det globale klimaet endres på grunn av menneskehetens store forbruk av kull, olje og gass til energi, skriver forskerne fra Universitetet i California.

Parisavtalen  
  • Global klimaavtale vedtatt i Paris 12. desember 2015.
  • Formålet er å holde den globale oppvarmingen under 2 grader og prøve å begrense temperaturøkningen til 1,5 grader.
  • Over 180 land har overlevert frivillige nasjonale utslippsmål til FN. I klimaavtalen står det at disse etter hvert skal skjerpes, og planen er å oppdatere dem hvert femte år.
  • I tillegg skal landene styrke sin evne til å tilpasse seg klimaendringene. Rike land skal innen 2020 skaffe til veie minst 100 milliarder dollar årlig til klimatiltak i fattige land.
  • Avtalen trådte formelt i kraft fredag 4. november 2016.
  • I juni 2017 kunngjorde president Donald Trump at han trekker USA fra avtalen.

Kilder: NTB/UNFCCC

Deres framskrivinger tyder på at de ekstreme svingningene mellom vått og tørt i California i verste fall kan dobles, dersom utslippene fra fossilt brensel fortsetter å øke frem til år 2100, istedenfor at man får på plass kuttene klimaforskere mener jorden har akutt behov for.

Les også:Mange fortsatt savnet etter jordskred i California (januar 2018)

Parisavtalens mål i fare

Fortsatte utslipp uten begrensninger kan føre til at global gjennomsnittstemperatur øker langt utover de to grader Celsius som Parisavtalen satte som mål i 2015.

I en annen analyse het det nylig at de nasjonale forpliktelsene i avtalen vil kunne begrense utslippene, men likevel sette kursen mot en oppvarming på tre grader eller mer. Dette vil fortsatt være farlig for jordens befolkning, men er et lavere anslag enn ekstrem-eksempelet som er anvendt i den Nature-studien.

Basert på forskernes modeller anslår de en 25 prosents økning i hyppigheten av såkalte «whiplash-hendelser» i Nord-California dette århundret, og opp til 100 prosent sør i delstaten.

En katastrofe i samme omfang som «Den store flommen» i 1862 regnes som sannsynlig minst én gang mellom nå og 2060, og vil «trolig medføre betydelig tap av liv, og økonomiske skader opp mot en billion dollar (en million millioner)», ifølge studien.

Flere slike hendelser regnes som «sannsynlige» frem mot 2100.

Les også:Vedtak om solide kutt i klimagassutslipp fra skipsfart

(Artikkelen fortsetter under bildet)

Brannfolk redder en sjåfør hvis bil ble sittende fast da flommen kom brått på. Folsom i California 22. mars 2018. Scanpix/AP. Les mer Lukk

«Whiplash-fremtid»

California, som andre regioner med Middelhavsklima, har vanligvis tørre somre og fuktige vintre, og er i utgangspunktet sårbart for dramatiske svingninger mellom tørke og flom.

I 2017, etter lengre tids tørke, opplevde innbyggerne i delstaten kraftig regn i månedsvis, som skadde flere hundre veier og bidro til at Oroville-dammen sviktet. Nærmere 250.000 mennesker måtte evakueres.

En «whiplash-fremtid» som beskrevet i studien vil innebære en «alvorlig utfordring» for Californias vannreservoar, samferdsel og infrastruktur for flomkontroll, skriver forfatterne.

«Få av dammene, dikene og kanalene som i dag beskytter millioner av innbyggere i utsatte områder, og legger til rette for vannets bevegelse til kystbyene, har blitt satt på prøve av en så kraftig oversvømmelse», skriver forskerne.

Les også:Norsk delegasjon i Colombia skal møte regnskogens voktere

(Artikkelen fortsetter under bildet)

Båt-dokker på tørt land i Folsom i California, 17. september 2015. Folsom Lake-reservoaret var på kun 18 prosents kapasitet i den kraftige tørkeperioden. Scanix/AFP. Les mer Lukk

Tørke i Europa

En annen studie i samme tidsskrift advarer om at gjennomsnittlig global oppvarming på 3 prosent over nivået i førindustriell tid vil doble det totale tørkeutsatte området i Europa fra 13 til 26 prosent.

Hvis oppvarmingen kan begrenses til 1,5 Celsius, det lavere delmålet skissert i Parisavtalen, vil økningen i tørkeutsatte områder kunne bli nærmere 19 prosent, skriver denne flernasjonale forskergruppen.

Det presenteres også dårlig nytt for Afrika i en tredje studie i Nature Climate Change.

Her skriver forskerne at det å begrense oppvarmingen til 1,5 grader snarere enn 2 vil innebære «betydelige fordeler med tanke på å begrense ekstreme varmeperioder, og deres medfølgende sosioøkonomiske skadevirkninger på kontinentet». Men selv 1,5-målet vil ikke fjerne risikoen helt og holdent.

Les også:Dette skjer om jorda snurrar andre vegen

Kraftig snøvær nær Donner Summit i California 1. mars 2018. Scanpix/AP. Les mer Lukk