Sju dømt til døden for IS-tilknytning i Egypt

Sju islamister er dømt til døden ved henging i Egypt etter å ha blitt kjent skyldige i å ha etablert en IS-celle og for å ha planlagt terrorangrep.

Dommene falt i en domstol i Kairo lørdag. I den samme rettssaken ble 13 andre dømt til fengselsstraffer på 15 til 25 år.

Alle dommene kan ankes.

Enkelte av de domfelte var tiltalt for å ha vært innblandet i likvideringen av 21 egyptiske arbeidere, alle kristne, i Libya i 2015.