Europeiske og afrikanske ledere drøfter migrantkrisen

President Emmanuel Macron innkaller stats- og regjeringsledere fra sju land i Europa og Afrika for å drøfte hvordan migrantstrømmen over Middelhavet kan begrenses. Les mer Lukk

Ledere fra sju europeiske og afrikanske land møtes i Paris til minitoppmøte for å drøfte hvordan strømmen av flyktninger og migranter kan stanses.

President Emmanuel Macron har invitert stats- og regjeringsledere fra de land som er mest berørt, enten det er snakk om hjemland i Afrika eller mottakerland i Europa. Møtet finner sted i Elysee-palasset i Paris.

Så langt i år har 125.000 flyktninger og migranter krysset Middelhavet, viser en oversikt fra FN. De langt fleste lander i Italia, før de reiser til andre land i EU. Rundt 2.400 personer har omkommet under overfarten.

Statsministrene fra Tyskland, Italia og Spania deltar på toppmøtet, sammen med EUs utenriksansvarlige, presidentene i Tsjad og Niger, to land som grenser mot Libya i sør, og den FN-anerkjente statsministeren i Libya.

De europeiske landene vil tilby utviklingshjelp og ulike typer finansiering som motytelse for at de afrikanske landene gjør mer for å stanse strømmen av flyktninger og migranter.

Frankrike vil styrke grensekontrollen og patruljeringen av farvannene utenfor Libya. I et utkast til uttalelse, som den italienske avisen Corriere della Sera har fått tak i, heter det at EU-lederne går inn for å opprette kontrollsentre i Libya for å skille flyktninger som kan søke asyl, fra andre migranter.

Italia har de siste ukene hatt et utvidet samarbeid med den libyske kystvakten for å redusere migrantstrømmen. Den siste oversikten fra FN viser at færre når Italia enn i forrige måned, selv om tallet fortsatt er høyt.