Disse katastrofene kan utrydde menneskeheten

Vitenskapsjournalisten Peter Brannen har skrevet en bok om mulige scenarioer som kan oppstå dersom den globale oppvarmingen fortsetter. Mange klimaforskere stiller seg imidlertid kritiske til Brannens prediksjoner. 

I boken «The ends of the World» skisseres en dyster fremtid for moder jord.

Ifølge Brannen vil det bli umulig å leve på store deler av jorda i løpet av det neste århundret dersom den globale oppvarmingen fortsetter.

For noen uker siden oppsummerte New York Times Brannens forskning om fremtidige katastrofer i følgende punkter:

1. Drepende varme

Brannen tror at en økning i temperaturen på jorda vil føre til at det vil bli umulig å leve på store deler av jordkloden, særlig i tropiske områder.

Han argumenterer for at årsaken til det er at alle mennesker må ha mulighet til å kjøle seg ned for å overleve, og at denne muligheten vil forsvinne dersom den gjennomsnittlige temperaturen på jorda forsetter å øke.

I ytterste konsekvens kan det bety slutten for menneskeheten, spår Brannen.

I artikkelen vises det for eksempel til at de fem varmeste somrene har vært siden 2002, og at utviklingen fortsetter.

– Sant at noen områder vil bli umulige å bo i

Knut Halvor Alfsen som er seniorforsker for CICERO Senter for klimaforskning, sier til NRK at Brannens bekymring er reell.

– Det er sant at noen områder vil bli umulige å bo i. De varmeste stedene vil være Midtøsten, India og Pakistan. Allerede i dag observerer man temperaturer over hva mennesker tåler, og grunnen til at de overlever er fordi de har steder å søke skjul, sier Alfsen til NRK.

Les også: Enighet i G20 bortsett fra om klima

2. Mangel på mat

Brannens neste punkt på lista er matkrise. Han mener at temperaturøkningen også vil gjøre at matproduksjonen blir så dårlig at det til slutt vil munne ut i en matkrise.

I samme artikkel vises det til at det allerede i dag finnes 800 millioner mennesker som er underernærte.

Ifølge FNs organisasjon for ernæring og landbruk står vi allerede i dag foran tidenes største matkrise.

Sissel Hansen, agronom og seniorforsker på Norsk senter for økologisk landbruk, deler Brannens oppfatning på dette området.

– Tørke og oppvarming kan forårsake stopp i matproduksjonen i store deler av verden, som for eksempel Middelhavsområdet og i Midtøsten. Det vil tvinge millioner av mennesker på flukt, sier Hansen til NRK.

3. Nedfrosne sykdommer

Brannen er også bekymret for at det kan ligge sykdommer nedfrosset i permafrosten som vil tine opp som en følge av global oppvarming.

Siden våre immunsystemer ikke er forberedt på disse bakteriene og virusene, kan det føre til at vi blir svært syke.

Ved siden av disse tre scenarioene, skriver Brannen om muligheten for økonomisk kollaps, utslipp av karbon fra permafrost, giftig luft og hav, og flere store menneskelige konflikter.

Les også:Nordmenn er mindre redde for klimaendringene enn andre europeere

– «Worst case» scenarioer strukket til det ytterste

Den norske fysikeren Stein Bergsmark, som for tiden er inne i det femte året av en omfattende metastudie om klimaet, stiller seg kritisk til artikkelens innhold.

– Brannen har tatt utgangspunkt i det som kalles «worst case» klimascenarioer. Han strekker alle konsekvensene til det ytterste, og hovedbudskapet kan bare karakteriseres som en samling spekulasjoner, sier han til ABC Nyheter.

Han er opptatt av å formidle at temperaturøkningen vi ser er et resultat at naturlige temperatursvingninger.

– Siden den siste store istiden for 11.000 år siden har vi hatt naturlige klimaendringer uten pådrag av CO2, og det er ingen holdepunkter for å hevde at naturlig variasjon plutselig har sluttet å gjøre seg gjeldende, sier han.

Klimaeksperter: – misledende og uklar

Etter artikkelen ble publisert første gang 9. juli, har Brannen møtt kritikk fra flere hold.

Seksten klimaforskere har for eksempel analysert artikkelen, og funnet at dens kredibilitet er lav. De beskriver artikkelen som misledende og uklar.

Også Michael Mann og Judith Curry, som er to av verdens fremste klimaforskere, er kritiske til Brannens klimaspekulasjoner.

Mann beskriver artikkelen som tendensiøs, og sier i et intervju med The Real News at han synes den svartmaler situasjonen mer enn nødvendig. I det samme intervjuet sier han også at han fant faktafeil i artikkelen.

I sitt blogginnlegg om artikkelen skriver Judith Curry at Brannens prediksjoner er for alarmerende, og poengterer at man skal være forsiktig med å spå sikre prediksjoner om klimaets utvikling.

Les også:

Rapport: Strømnettet må tåle mer ekstremvær

Statoil saksøkes for klimautslipp