Australia først ute med utreiseforbud for pedofile

Your browser doesn't support HTML5 video.

Australia først ute med utreiseforbud for pedofile Les mer Lukk

Personer dømt for seksuelle overgrep mot barn i Australia vil få passene sine inndratt slik at de ikke kan reise utenlands og begå nye overgrep. 

Australia er fornøyd med å være først ute i verden med å innføre de strenge nye lovene. Lovforslaget skal opp for parlamentet i løpet av en måned og vil gjøre det ulovlig for registrerte straffedømte pedofile å forlate eller forsøke å forlate landet. Hensikten er å bekjempe sexturisme rettet mot barn.

– De nye lovene vil forby registrerte overgripere både å forlate Australia og å ha australsk pass, sier utenriksminister Julie Bishop tirsdag.

Hun tilføyer at det i fjor ble registrert at nesten 800 registrerte overgripere reiste ut av Australia. Mange av dem reiste til utviklingsland i Asia. De brøt kravet om at de skal informere politiet når de reiser utenlands. Halvparten av dem er registrert med middels høy eller svært høy risiko for gjentakelse av lovbruddene de er dømt for.

Justisminister Michael Keenan sier lovendringene er den sterkeste innsatsen mot barnesexturisme noensinne.

Keenan anslår at om lag 20.000 personer vil bli nektet pass, og at det årlig vil legges til 2.500 nye personer på lista.