Dødsdømt ristet under henrettelsen i Arkansas

Tre minutter etter at giften som skulle ta livet av dødsdømte Kenneth Williams var injisert, begynte kroppen hans å riste og skjelve i kramper.

Williams ble erklært død 23.05 torsdag, og delstaten Arkansas har dermed gjennomført sin fjerde henrettelse på åtte dager.

Henrettelsene begynner med injeksjon av legemiddelet midazolam, som skal gjøre personen bevisstløs så vedkommende ikke føler smerte. Deretter injiseres ytterligere to legemidler for å lamme muskler og stanse hjertet.

Tre minutter ut i prosessen begynte dødsdømte Kenneth Williams ifølge øyenvitner å vri seg, kroppen hans ristet og han hadde kramper og hostet i rundt ti sekunder. Ti minutter senere ble han erklært død.

Det er ikke gitt noen offentlig kommentar til forløpet av henrettelsen, og det er heller ikke meldt om tilsvarende fysiske reaksjoner ved de tre andre henrettelsene i Arkansas de siste dagene.

Forsinkelse

Etter planen skulle Kenneth Williams (38) henrettes klokka 19 lokal tid torsdag, men gjennomføringen ble utsatt fordi to domstoler behandlet henstillinger om at Williams ikke skulle henrettes. Hovedargumentene var at Williams' svekkede sjelsevner tilsier at han ikke kan dømmes til døden og at henrettelsesmetoden utvilsomt ville medføre enorme smerter.

Forsøket på utsettelse førte ikke fram, og kort tid før tidsfristen utløp ved midnatt fikk Williams injisert de dødelige dosene i fengselet Cummins Unit i Varner.

Talspersoner for delstaten Arkansas kaller de fire henrettelsene den siste tiden har vært «en suksess». Alle ble forsøkt utsatt eller avvist i rettssystemet, med henvisning til at legemiddelet som ble benyttet ikke ville ha den tilsiktede effekten.

Ved henrettelser med tilsvarende metode har det tatt fra 43 minutter til to timer før den dømte har blitt erklært død. Alle de fire i Arkansas ble erklært døde innen 20 minutter.

Hastverk

Delstaten Arkansas hadde egentlig planlagt åtte henrettelser på 11 dager innen utgangen av april, men bare fire av dem ble gjennomført. Hastverket skyldtes at beholdningen av midazolamen går ut på dato ved månedsskiftet og at produsenten har nektet delstaten nye doser.

I tillegg til Williams er Ledell Lee, Jack Jones og Marcel Williams henrettet i Arkansas i april, etter at ingen er henrettet i delstaten siden 2005.

Williams ble dømt til fengsel på livstid for drapet på en 19 år gammel kvinne i 1998. Han fikk dødsdommen fordi han rømte fra fengselet i 1999 og drepte en 57 år gammel mann. Williams tok bilen til drapsofferet, og i biljakten etterpå mistet også en 24 år gammel bilfører livet.