Tankesmie mener verdensordenen er i fare

Økende populisme i vestlige land og framveksten nye stormakter setter den etablerte verdensorden i fare, mener en britisk tankesmie.

Den globale orden er «urovekkende svak», mener International Institute for Strategic Studies (IISS).

– Voksende populisme og svært vanskelige konflikter har det siste året rystet det internasjonale systemet, skriver tankesmia i en årlig oppsummering.

– Global misnøye med de herskende elitene og motstand mot globalisering ser ut til å nå et crescendo, skriver IISS, som bemerker at krigene i Midtøsten viser få tegn til å dabbe av.

Rapporten påpeker også økt selvsikkerhet og militær kapasitet i Russland og Kina, noe som bringer med seg en økende risiko for konflikter mellom stormakter.

– Geopolitikkens grunnlag er blitt så svekket i løpet av det siste året at fundamentet for den globale orden er blitt urovekkende svakt, sier IISS' leder John Chipman i forordet til rapporten.

Han forutser «en frenetisk innsats fra alle stormakter i alle regioner for å etablere nye spilleregler og endre de gamle» i løpet av de neste tolv månedene.