Sverige: 52 pasienter smittet av antibiotikaresistent bakterie

Infeksjonsklinikken på Karolinska universitetssykehus. Foto: JONAS EKSTRÖMER / NTB scanpix Les mer Lukk

52 pasienter er smittet av en antibiotikaresistent bakterie på Karolinska universitetssykehus i Solna utenfor Stockholm. Ifølge sykehuset er fire av de smittede pasientene døde.

Minst ett av dødsfallene kobles direkte til utbruddet.

– Dette er pasienter som er svært syke av ulike årsaker, men vi har sterk mistanke om at dette har vært utløsende faktor i minst ett av tilfellene, sier sjefslege ved Karolinska universitetssykehus, Elda Sparrelid, til det svenske nyhetsbyrået TT.

Det omfattende bakterieutbruddet skal ha pågått i lengre tid, og sykehuset har ikke klart å forhindre at minst 50 pasienter er smittet.

Embed: karolinske

Smittespredningen skal ha skjedd på en av sykehusets klinikker. Samtlige av de berørte pasientene skal ha gjennomgått hjertekirurgiske inngrep.

– Vi har iverksatt en rekke tiltak. Nå håper vi at spredningen er stoppet ettersom det ikke har vært flere nye smittetilfeller de siste to-tre ukene, sier Elda Sparrelid.

Sykehuset har satt inn store ressurser på kartlegging og innskjerping av rutiner for å stanse smittespredningen.

Under dette arbeidet er det blant annet avdekket brudd på hygienerutiner.

– Det gjelder alt fra klær, utstyr og rengjøring. Til sammen har vi iverksatt et hundretalls tiltak, sier sjefslege ved Karolinska universitetssykehus, Elda Sparrelid, til TT.

Bakterien Klebsiella pneumoniae finnes vanligvis i tarmsystemet, og kan forårsake alvorlige infeksjoner hos mennesker.

Bakterieutbruddet er innrapportert til Inspektionen för vård och omsorg (IVO).