Hundreårsmarkering for sjøslaget ved Jylland

Minneparken ved sjøkrigsmuseet i Thyboron på Jylland åpner 23. juni. En stor granittstein og en samling statuer symboliserer de mange tusen liv som gikk tapt under sjøslaget ved Jylland under andre verdenskrig. Noen av de falne drev også i land i Norge og er begravet her. Les mer Lukk

For hundre år siden barket den britiske og den tyske marinen sammen utenfor Sørlandskysten. Jyllandsslaget raste i 36 timer og kostet nær 9.000 soldater livet.

Tirsdag vil både dronning Elizabeth, ektemannen prins Philip og Tysklands president Joachim Gauck være til stede når 100-årsdagen for slaget markeres med en minnegudstjeneste på Orknøyene.

Tysk propagandapostkort fra 1916 sammenligner de tyske og britiske tapene fra slaget ved Jylland. Foto: Wikipedia. Les mer Lukk

Slaget ved Jylland, som også kalles slaget om Skagerrak, begynte 31. mai 1916 og fant sted noen få mil nordvest for Jylland. Tradisjonelt har slaget vært ansett som en viktig årsak til at de allierte vant krigen to år senere, men i en ny BBC-dokumentar «The Navy's Bloodiest Day», blir det også fremstilt som et eksempel på at en rekke feilvurderinger kan føre til at et stort antall liv går tapt forgjeves.

Les også: Derfor startet første verdenskrig

– Må aldri glemme

Allerede lørdag ble slaget markert utenfor Edinburgh.

– De oppofrelsene som ble gjort av dem som kjempet i dette slaget, det største sjøslaget under første verdenskrig, og av andre sjøfolk under krigen, må aldri bli glemt, sa Skottlands førsteminister Nicola Sturgeon, ifølge nyhetsbyrået AFP.

Slaget ble innledet som et tysk forsøk på å lure ut og ødelegge en større del av den britiske flåten. Målet var å bryte den britiske blokaden av den tyske kystlinjen mot Nordsjøen og Atlanterhavet – en blokade som hadde rammet den tyske handelsflåten og ført til matmangel i Tyskland.

Ikke etter planen

Men det gikk ikke som planlagt, både på grunn av dårlig vær og fordi britene på forhånd visste hva som var i gjære.

I alt deltok 250 skip i slaget. Mange av dem var slagskip og slagkryssere. Da slaget var over 1. juni, var i alt 14 britiske og 10 eller 11 tyske skip senket.

Slaget ble utkjempet i en tid da den britiske marinen ikke bare ble ansett som den beste i Europa, men den beste i hele verden. Og selv om Storbritannia hadde de største tapene, var det Tyskland som sto igjen uten en fungerende flåte resten av krigen, skriver The Telegraph.

Les også: 100 år siden julemiraklet fra første verdenskrig

Dansk minnepark

Interessen for slaget har fått et oppsving i forbindelse med hundreårsmarkeringen, ikke bare i Storbritannia og Tyskland, men også i Danmark. Der skal det i juni åpnes en minnepark for de falne soldatene i Thyborøn ved Lemvig vest på Jylland.

Noen av de døde soldatene drev også i land i Norge og ble gravlagt på norske kirkegårder, blant annet på Alfaset i Oslo og i Tønsberg, ifølge Wikipedia.