Riksdagen sa ja til samarbeidsavtale med NATO

Et klart flertall i Riksdagen fastslår at samarbeidsavtalen Sverige har inngått med NATO ikke er grunnlovsstridig og kan tre i kraft.

Vänsterpartiet fikk ikke flertall for sitt krav om å si nei til avtalen som ble undertegnet i september 2014. Bare 21 representanter stemte for forslaget, mens 291 stemte imot.

I påvente av Riksdagens tilslutning har samarbeidsavtalen ennå ikke trådt i kraft.

Avtalen innebærer i korthet at Sverige lettere skal kunne støtte og ta imot støtte fra NATO ved kriser, og den åpner også for at Sverige på enklere vis kan være vertsland for øvelser og annen NATO-aktivitet.

NATO har inngått drøyt 25 lignende samarbeidsavtaler med andre land.

Onsdagens vedtak i Riksdagen ble møtt med protester fra tilhørerbenkene, og sikkerhetsvakter ble tilkalt for å roe gemyttene.