– Minst 400 IS-folk står klare til nye angrep i Europa

Minst 400 mennesker har fått trening av IS og står klare til å gjennomføre nye dødelige terrorangrep i Europa, ifølge Associated Press.

Opprørerne utgjør terrorceller av tilsvarende type som de som sto bak angrepene i Brussel og Paris, og har fått ordre om å velge tid, sted og metode for å forårsake så høye dødstall som mulig, ifølge sikkerhetskilder AP har snakket med.

Nettverket av bevegelige, delvis uavhengige celler viser utbredelsen av IS i Europa, mens IS taper terreng i Syria og Irak. APs kilder omfatter europeiske og irakiske etterretningsfolk, samt en fransk parlamentariker som går jihadistnettverkene nærmere etter i sømmene. Kildene viser til treningsleirer i Syria, Irak og muligens også i land som tidligere var del av Sovjetunionen, der de får trening i å angripe mål i Vesten.

Politiets sikkerhetstjeneste gjentok onsdag at trusselbildet i Norge foreløpig er uendret som følge av terrorangrepene i Brussel dagen før. Inntil videre gjelder trusselvurderingen fra 9. februar, der det heter at PST vurderer det «som mulig at ekstreme islamister vil forsøke å gjennomføre terroraksjoner mot Norge i løpet av året som kommer».

Les også: Brussel-mistenkt deportert fra Tyrkia i sommer

Les også: – Bombemenn kom til Brussel-flyplass i taxi

Les også: Mangler kontakt med fire svensker i Brussel

Les også: Belgia hedrer sine døde

Les også: Brussel-mistenkt deportert fra Tyrkia i sommer