Peru erklærer unntakstilstand etter oljeutslipp

Regjeringen i Peru har erklært unntakstilstand i 16 lokalsamfunn i Amazonas etter oljeutslipp i den nordøstlige regionen Loreto.

Vedtaket er gyldig i 60 dager, men kommer først en måned etter at det ble meldt om oljesøl i Imaza-distriktet, der det bor rundt 23.000 mennesker. 3. februar ble det også meldt om utslipp i Morona, som har en befolkning på 9.000. Innbyggerne i de to områdene tilhører i all hovedsak urbefolkningen.

Utslippene har skjedd langs en oljerørledning som frakter råolje fra jungelen over Andesfjellene til raffinerier ved kysten nord i landet. Ledningen, som ble bygget på 1970-tallet, drives av det statlige selskapet PetroPeru.

Unntakstilstanden skal bidra til å få ut humanitær hjelp til befolkningen samt hjelp til å rydde opp oljesølet.

Tidlig i februar erklærte regjeringen en helsekrise i området fordi utslippene forurenset elver som brukes som drikkevannskilder i området.

Miljøeksperter sier utslippene skyldes slitasje og svekkelse av oljeledningen. PetroPeru er ilagt en bot på drøyt 30 millioner kroner for manglende vedlikehold.