Idretten ut mot regjeringen – forventer at løftet blir holdt

Idrettspresident Zaineb Al-Samarai forventer at regjeringen holder det den lover og sørger for regelstyrt momskompensasjon. Foto: Beate Oma Dahle / NTB Les mer Lukk

Norges idrettsforbund venter på at ordningen med momskompensasjon skal bli regelstyrt. – For tidlig å si når vi konkluderer, svarer regjeringen.

– Vi har klare forventninger til den nye kulturministeren om at hun leverer på regjeringens løfter til frivillighetsfeltet, sier idrettspresident Zaineb Al-Samarai.

Sammen med Røde Kors og Frivillighet Norge venter de på at regjeringen innfrir sitt eget valgløfte.

I Hurdalsplattformen slås det fast at regjeringen vil gi full momskompensasjon gjennom en regelstyrt ordning til idrett, frivillighet og kultur.

Ikke fornøyd

– Momskompensasjonsordningen er utviklet gradvis over år. Under regjeringen Støre er ordningen blitt ytterligere styrket, og det er flott. Likevel kan vi ikke være fornøyde. Moms er skatt på frivillig arbeid, noe som bare er urimelig, og regelstyring gir oss sikkerhet for at det ikke skal skje, sier Al-Samarai.

NTB har vært i kontakt med Kulturdepartementet og bedt om et svar fra kulturminister Lubna Jaffery (Ap). Statssekretær Erlend Kaldestad Hanstveit svarer i en epost:

«Det er for tidlig å si når vi konkluderer, men dette arbeidet har prioritet», skriver Hanstveit.

«Regjeringen har sikret frivillige organisasjoner full kompensasjon gjennom nødvendige bevilgninger over statsbudsjettet. Det er det aller viktigste. Så arbeider vi parallelt med regelstyring av ordningen», opplyser Hanstveit.

– Vil bare ha en sikkerhet

Det ble satt av drøyt 2 milliarder kroner til ordinær momskompensasjon for aktørene i frivilligheten på statsbudsjettet for 2023. I alt omfatter ordningen omkring 22.000 frivillige lag og organisasjoner.

Røde Kors-president Thor Inge Sveinsvoll vil ha slutt på usikkerheten.

– Vi vil bare ha en sikkerhet for at momskompensasjonen kommer fullt ut hvert år. Ekstremværet Hans har nok en gang vist at frivilligheten stiller opp når den trengs. Slik ordningen er nå, har frivillige lag og foreninger ingen sikkerhet for å få tilbakebetalt momsen på redningsutstyret som er blitt brukt, instrumenter til korpset eller utstyr til idrettsaktivitet, sier Sveinsvoll.