Fotballtrener dømt for årelange overgrep mot spiller

En fotballtrener fra Telemark er dømt til fengsel i to år og to måneder for overgrep mot ei jente som han var trener for.

Agder lagmannsrett kom dermed til samme resultat som tingretten.

Retten fant det bevist at mannen hadde seksuell omgang med jenta før hun fylte 16 år, samt at han misbrukte trenerstillingen sin til å ha seksuell omgang med henne etter at hun fylte 16 år.

Overgrepene fant sted fra 2006 til 2009. Mannen nektet straffskyld i retten.

– Det er tale om grovt misbruk av en langt yngre jente. Forholdene har pågått over lengre tid og omfatter et stort antall samleier og andre former for seksuell omgang, heter det i dommen.

Retten mente at straffen i utgangspunktet burde vært fengsel i to år og seks måneder. Lang saksbehandlingstid ga et fradrag på fire måneder.

Domfellelsen gjelder også oppbevaring av ammunisjon utenfor et våpenskap og ulovlig besittelse av en hagle.

Mannen er dømt til å betale kvinnen 175.000 kroner i oppreisning og drøyt 32.000 kroner i erstatning.