Styreleder og daglig leder ferdige i Godset

Styreleder Ivar Strømsjordet og daglig leder Dag Lindseth Andersen trekker seg fra jobben i Strømsgodset, opplyser klubben på sine nettsider.

Strømsjordet trekker seg med umiddelbar virkning, mens Andersen har blitt enig med styret i klubben om å avslutte arbeidsforholdet 1. juni, står det i Strømsgodsets pressemelding.

– Både daglig leder og styreleder mener at det er best for alle parter å tre til side for at nye krefter kan komme inn for å løfte Strømsgodset tilbake til der klubben ønsker å være, heter det videre.

Styret opplyser at det er i gang med å få på plass permanente løsninger for en ny daglig leder. Strømsjordet erkjenner at kritikken mot ham og klubben er årsaken til at han trekker seg.

– Både manglende rutiner og den senere oppfølging i varslersaken har møtt kritikk. Mye av kritikken har vært rettet mot meg som styreleder. Som et bidrag til å skape ro rundt klubben, velger jeg å trekke meg som styreleder, sier han i en egen pressemelding.

Daglig leder Andersen peker i en pressemelding på sin dialog med styret og den kommende strategiens tidsramme som årsak og legger til:

– Den krevende perioden vi som klubb har vært igjennom den siste tiden, har følgelig ikke vært avgjørende for min beslutning, selv om den nok har fremskyndet den. Grunnen til at jeg velger å stille min plass til disposisjon nå, er for å unngå spekulasjoner om min rolle fremover og raskest mulig skape ro rundt forutsetningene for klubbens fremtid.

Ikke gode nok rutiner

Strømsjordet og Andersen havnet i søkelyset da Henrik Pedersen måtte gå av som trener etter rasismeanklager og varsler mot ham.

Før påske meldte Discovery om anklager om uønsket oppførsel fra Pedersen. Mandag kveld opplyste klubben at den hadde full tillit til Pedersen, og dagen etter ble det kjent at sju Godset-spillere hadde meldt fra til spillerorganisasjonen Niso om angivelig rasisme fra Pedersen.

– Varslingssaken er fortsatt under prosess, men vil bli avklart så raskt styret har fått grunnlaget for å behandle saken. Det forventer vi skjer i løpet av neste uke, opplyser klubben i pressemeldingen.

Ledelsen i Godset har erkjent at rutinene for varsling ikke har vært gode nok.

– Vi erkjenner at vi ikke har hatt gode nok rutiner. Det er noe vi umiddelbart tar tak i og får på plass. Enten har de ikke vært der, eller så har de ikke vært gode nok. Det skal vi ha fokus på nå, sa Strømsjordet til VG.

Pedersen har hele veien tilbakevist anklagene mot seg.

– Vanskelig situasjon

Det har vært mange ut og inn av portene i Drammen den siste tiden. Bjørn Petter Ingebretsen og trenermakkeren Håkon Wibe-Lund har det midlertidige treneransvaret. Godset opplyser at klubben er fornøyd med den konstellasjonen enn så lenge.

Sportssjef Jostein Flo sluttet også som sportssjef etter 25 år. Han avviste at avgjørelsen hadde direkte sammenheng med Pedersens avgang.

Det er tre uker til drammensklubben starter sesongen.

– Styret ønsker å være tydelig på at vi erkjenner at klubben står i en vanskelig og utfordrende situasjon etter de siste ukers hendelser, men at vi nå ser fremover. Styret vil ta seg nødvendig tid til å gjøre en grundig og god jobb for at både det sportslige og administrative fungerer til det beste for klubben, opplyser Strømsgodset.

Strømsgodset serieåpner mot Lillestrøm 16. mai.