Skiforbundet får kritikk i ny rapport

Norges Skiforbund, her representert ved skipresident Erik Røste, får kritikk i en fersk rapport. Les mer Lukk

Et utvalg som har gransket Norges Skiforbund, mener flere ting kan forbedres i forbundets organisering. Blant annet vil det halvere antall personer i skistyret.

Skitinget bestemte i 2018 at et utvalg skulle gå organiseringen i skiforbundet etter sømmene. Nå er rapporten klar, og utvalget kommer med kritikk på flere områder. Utvalget har bestått av Alf Hildrum, Rigmor Aasrud, Steinar Berthelsen, Tove Moe Dyrhaug, Siv Jørgensen og Torbjørn Skogstad

Det var NRK som først omtalte saken.

Ifølge kanalen kommer utvalget med seks oppfordringer til skiforbundet i rapporten, blant annet at skistyret skal kuttes fra 14 til sju personer, og det konkluderes også med at det er uheldig at seks grener er representert i styret, noe som kan føre til dobbeltroller.

– Uheldig

– Nesten halvparten av skistyret er valgt med bakgrunn i grenene. Grenene er en særinteresse i skiforbundet. Det er ikke noe galt med det – det er bestemt at det skal være sånn, det står i lovene. Men vi mener det er uheldig at de samtidig skal være med å legge rammer for sin egen virksomhet, sier Hildrum, som er leder av utvalget.

Utvalget mener også at kretsene må styrkes som «bindeleddet mellom klubb og forbund».

Blant andre ting som tas opp, er det fallende medlemstallet og skiforbundets underskudd de siste tre årene (13 millioner kroner).

Sju årsaker

At antall medlemmer har falt, kan skyldes på klima, skrives det. Men det påpekes også at dette er noe skiforbundet burde tatt mer på alvor. Sju årsaker er nevnt til at økonomien har gått nedover. Ansvarsforhold, kompetanse og styringsmodellen er blant det som nevnes, ifølge NRK.

Verken skipresident Erik Røste eller andre i skiforbundet har kommentert saken foreløpig. Det skyldes at rapporten skal ut på høring til skikretser og grenkomiteer i skiforbundet.