Supertallene får Venstre-lederen til å juble – rapper 54.000 velgere fra Arbeiderpartiet

Venstre-leder Guri Melby kan juble for fantastiske desembertall for partiet. Her fra partiets valgvake på Salt i Oslo under kommunevalget i høst. Les mer Lukk

Venstre har en «drømmeposisjon», sier valgekspert. På ABC Nyheter og Altingets desembermåling flyr de skyhøyt, og særlig veksten i Oslo bidrar. Senterpartiet har få lyspunkt og mister særlig velgere til INP, Frp – og Rødt.

– Wow! Dette er svært gode tall. Jeg tror vi må helt tilbake til 2008 for å finne en oppslutning for Venstre på over 6 prosent over flere måneder.

Det sier Guri Melby, kledd i grønn dress, på partilederkontoret på Stortinget, når Altinget presenterer jubeltallene for partiet på desembermålingen utført av Opionon for Altinget og ABC Nyheter. Målingen viser et Venstre i storslag. 7,2 prosent oppslutning, skyhøy lojalitet, større enn både Rødt og Sp.

– Dette passer godt inn i en trend vi har sett de siste månedene. Jeg tenker dette er et resultat av langsiktig arbeid der vi har lagt vekt på å være mer tydelig. Vi ønsker å vise hva Venstre står for, og vi tør å ta tak i krevende spørsmål, sier hun.

Hun viser til flere konkrete saker de siste månedene:

– Mens andre ikke tør å ta en EU-debatt fordi de er redd den skal bli for polariserende, så tar vi den. Det er jo opp til oss politikere om vi gjør debattene polariserte eller ikke. Politikk handler nettopp om å avklare vanskelige spørsmål. Vi var blant annet tidlig ute med støtte til Ukraina. Da var det mange som fikk øynene opp for partiet Venstre, sier Melby til Altinget.

Embed: målingen

Høyre og Ap med svak nedgang

Desembermålingen viser at de to største partiene, Ap og Høyre, har en svak nedgang.

Ap er fortsatt inne i en negativ trend og måles til 17,6 prosent. Partiet har vært under 20 prosent i 9 av 11 målinger i 2023. Nå er Venstre i ferd med å bli en trussel for Ap: 54.000 velgere går fra Støre til Melbys parti.

Johan Giertsen, tall-knuser fra Pollofpolls.no, peker på at Melby-effekten nå inngår i det som må kunne kalles Støres trippel-utfordring:

– Støre har tre problemer hva gjelder lekkasje: Melby, Bergstø, Solberg. Nå er Ap og Sp samlet på kun 22,6 prosent, og det er nær bunnen for disse to samlet, ser man på de mange målingene som har vært etter valget i 2021, sier Giertsen til Altinget.

Opinions partimåling på vegne av Altinget/ABC Nyheter for desember 2023  

Ap: 17,6 (-0,4)

Høyre: 25,5 (-0,8)

Sp: 5,0 (-0,9)

Frp: 13,1 (-0,2)

SV: 10,2 (-0,8)

Rødt: 6,8 (+1,9)

Venstre 7,2 (+1,4)

MDG: 3,99 (-0,4)

KrF: 4,3 (+0,5)

Andre: 6,4 (-0,2) (INP: 3,9*)

  • Opinions partibarometer for desember 2023 er basert på 1000 telefonintervjuer ved et tilfeldig utvalg.
  • 74 prosent har avgitt svar om partipreferanse.
  • Telefonintervjuene er gjennomført i perioden 21. november - 25. november.
  • Barometeret er beregnet på grunnlag av spørsmål om partipreferanse i dag og partipreferanse ved stortingsvalget 2021. Følgende spørsmål ble stilt:
  1. Dersom det var stortingsvalg i morgen, hvilket parti ville du da stemme på?
  2. Stemte du ved stortingsvalget i 2021? I så fall, hvilket parti stemte du på da?
  • Resultatene må tolkes innenfor feilmarginer som varierer mellom 1,0 og 3,1 prosentpoeng. De største partiene har de største feilmarginene. Resultatene er vektet på kjønn, alder og stemmegivning ved stortingsvalget 2021.
Kilde: Opinion


Sp på bunn-nivå – Venstre har styrt unna krisene

Tallene viser at Venstre øker lojaliteten blant velgerne. Den har sjelden vært så høy som nå. I desembermålingen til Altinget og ABC Nyheter sier over 70 prosent av dem som stemte på Venstre i 2021, at de vil gjøre det igjen. Også i november hadde Venstre så høy lojalitet.

Lojaliteten er derimot helt på bunn for Senterpartiet. De står igjen med 5 prosent oppslutning, og bare 3 av 10 velgere fra 2021 sier de nå ville ha stemt på Sp.

– Vi er selvsagt ikke fornøyd med denne målingen, sier nestleder i Senterpartiet Anne Beathe Tvinnereim. Foto: Pontus Höök / NTB Les mer Lukk

– Vi er selvsagt ikke fornøyd med denne målingen. Det er krevende økonomiske tider, hvor mange merker økte priser og renter på kroppen. Regjeringens viktigste jobb har vært å få kontroll på prisveksten og rentene, men også å redusere kostnadene for folk. Blant annet kutter vi nå barnehageprisen kraftig for barnefamiliene, sier Anne Beathe Tvinnereim, nestleder i Senterpartiet.

Hun er nylig valgt til å lede programarbeidet i partiet før neste stortingsperiode. Der peker hun på Høyre som den tydeligste motparten til Sp.

– Alternativet til Senterpartiet i regjering er et Høyre som vil øke prisene på barnehage og SFO, og sette opp avgiftene på norsk kjøtt og melk. Senterpartiet i regjering skal fortsette med tydelig sosial- og geografisk omfordeling i arbeidet vårt, sier hun til Altinget.

Venstre er kjent for å være et såkalt «svingdør-parti», med velgere som snuser på dem i en periode, men så går videre.

– Noe av forklaringen er at Venstre har mange unge velgere, som ikke er like lojale som eldre, forklarer Martin Stubban i Opinion.

Han tror også at mangel på konflikter er medvirkende til at velgerne forblir i partiet. Venstre slet i mange år med personkonflikter, og mens Ap, Sp og Høyre i høst har måttet svare for habilitetssaker uke etter uke, har Venstre sittet på «den riktige siden av bordet». Venstres saksordfører i habilitetshøringen, Grunde Almeland, har fått mye oppmerksomhet for håndteringen av den vanskelige saken.

Venstre med 15 prosent i Oslo

– Ja, jeg kaller dette for Grunde-effekten, sier Melby og fortsetter:

– Dette er en sak der Venstre har fått synliggjort hvordan vi håndterer saker. Vi har alltid vært opptatt av åpenhet og tillit til politikerne.

Særlig Oslo trekker opp på for Venstre, og Melby kaller det «Grunde-effekten» etter Oslo Venstre-leder Grunde Almeland. Foto: Heiko Junge / NTB Les mer Lukk

Grunde Almeland, som også er leder i Oslo Venstre (frem til februar), kan også glede seg over anslag som viser at Venstre i Oslo går all time high.

– Tallene er usikre, men det ser ut til at Oslo-velgerne er en vesentlig forklaring på hvorfor Venstre stiger til værs nasjonalt. Venstres oppslutning er klart høyere i Oslo enn resten av landet i både desember- og novembermålingen, mens tilsvarende forskjell så man ikke i oktober/september. Tallene i målingen viser en oppslutning på 15 prosent i Oslo, men her er feilmarginene store (pluss/minus 7 prosentpoeng), forklarer Martin Stubban.

Johan Giertsen i Pollofpolls peker på at dette kan bli en utfordring for Oslo Ap:

– Med et Venstre på fremmarsj i hovedstaden, kan det holde hardt for Ap å få inn alle sine tre mannlige regjeringstopper, Barth Eide, Støre og Vestre. På denne målingen er det kun tre mandater inne fra Oslo, poengterer han.

Grunde Almeland har akkurat varslet at han trekker seg som leder for Oslo Venstre, men gleder seg over tallene.

– For fire år siden, da jeg startet som Oslo Venstre-leder, hadde vi rundt 900 medlemmer. Nå har vi over 1600. Ved valget hadde vi økt oppslutning i absolutt alle valgkretser i Oslo. Det betyr at vi også vil prege byens politikk de neste årene, sier Grunde Almeland til Altinget.

Embed: mandater

Perfekt posisjon for Venstre?

Venstres finansbyråd i Oslo, Hallstein Bjercke, kan nesten ikke tro det han hører, når Altinget kontakter ham om desembermålingen. Han opplever at Venstre i det nye byrådssamarbeidet kan «være seg selv, grønne og liberale».

– Med dette samarbeidet får vi det beste ut av begge partier, mener Bjercke.

– Vi har gjort et historisk godt valg i Oslo. At vi har fått et skifte til et blågrønt byråd setter pris på. Verdimessig er det en god løsning for oss med et blågrønt byråd. Vi trenger ikke å kompromisse på viktige verdispørsmål, som vi gjerne har måttet når vi har samarbeidet med Frp og KrF, sier Bjercke.

Martin Stubban, rådgiver i Opinion, mener Venstre nå har en drømmeposisjon frem mot valget i 2025.

– De kan være et tydelig opposisjonsparti nasjonalt, mot en regjering som blant mange fremstår som litt gammelmodig og lite endringsvillige, særlig på miljø- og klimaområdet. Samtidig som de har fått sin drøm oppfylt i Oslo, der de kan synliggjøre blågrønn politikk innenfor næringsliv, klima og rus. Mange av Venstres velgere har hatt problemer med samarbeid både med KrF og Frp. Nå slipper de det, sier Stubban.

Han peker på at Venstre blant annet forsyner seg grovt fra Arbeiderpartiet. Hele 54.000 Ap-velgere oppgir nå at de vil stemme Venstre. Den trenden har økt de siste månedene.

– Velgerne signaliserer at de ikke opplever at regjeringspartiene er styringsdyktige, sier Stubban.

Men er Melby statsministerkandidat?

Men hva med veien videre nasjonalt? Nylig ble Guri Melby sitert på at hun var Venstres statsministerkandidat, i et intervju med TV 2, et forslag som umiddelbart fikk støtte fra MDG.

Og i en fersk undersøkelse fra Opinion, der velgerne blir spurt om hvilken statsministerkandidat de støtter, får Erna Solberg stadig mindre støtte også fra Venstre-velgere.

– Er du statsministerkandidat, Guri Melby?

– Vi skal avklare i god tid før valget, hvem som er Venstres statsministerkandidat. Den prosessen har vi ikke startet ennå. Det er dessuten bare en måned siden Høyre avklarte hvem som er deres statsministerkandidat. Det jeg har sagt, er at jeg stiller meg til disposisjon dersom partiet og velgerne vil det. Selv om dette er en god måling, er vi nok fortsatt et stykke unna statsminister-størrelse, sier Melby til Altinget og ABC Nyheter.

– Men er det ikke spesielt at du ikke kan si tydelig at du ønsker å stille deg bak Erna Solberg som regjeringssjef for en eventuelt borgerlig regjering om litt over halvannet år?

– Det er fint at Høyre har tatt en avklaring. For oss er det viktig å ha respekt for de prosessene som går nå, kontrollkomiteen må få si sitt. Det er kommet nye alvorlige detaljer i den saken, som det er viktig å få avklaringer på. Vi har også levert saker i Stortinget som er viktige for oss, der jeg håper Høyre endrer kurs. Blant annet har vi ønsket å innføre et lobbyregister og ha en ny gjennomgang av offentlighetsloven.

I desembermålingen er det et tydelig borgerlig flertall (77/89). Høyre vil være avhengig både V, KrF og Frp for å kunne danne flertallsregjering.

– Tror du i det hele tatt på en ny borgerlig firepartiregjering?

– Jeg er veldig tydelig på at vi vil ha et regjeringsskifte. Jeg syns dagens regjering gjør en dårlig jobb, både med å løse hverdagsproblemer og de store utfordringene vi står overfor.

Artikkelen er først publisert av Altinget.