Ny knallmåling for Industri- og Næringspartiet

Owe Ingemann Waltherzøe, leder i Industri- og næringspartiet (INP). kan juble etter nok en god måling.  Les mer Lukk

Industri- og Næringspartiet er nesten like store som MDG på ABC Nyheter og Altingets ferske måling. 

På en ny partimåling fra Opinion, laget på oppdrag fra ABC Nyheter og Altinget, får Industri- og Næringspartiet (INP) en oppslutning på 2,8 prosent. På målingen er partiet så å si like store som MDG, som får en oppslutning på 2,9 prosent.

Den gode målingen får partileder Owe Ingemann Waltherzøe til å juble.

– For oss er dette like fantastisk gøy som det må være tilsvarende fortvilende for MDG. Jeg skal være forsiktig med å mene noe om hvorfor MDG er på god vei til å overlate taburettene i stortingssalen til INP, sier han til ABC Nyheter.

MDG har blitt bedt om å kommentere målingen, men har valgt å ikke gjøre det.

Opinions måling på vegne av ABC Nyheter og Altinget  
  • Partibarometer april 2023 (endring fra forrige måling i prosentpoeng)

Ap: 16,2 prosent (+0,2)

Høyre: 34,2 prosent (+1,7)

Sp: 5,8 prosent (-0,2)

Frp: 12,5 prosent (-1,2)

SV: 8,1 prosent (-1,1)

Rødt: 6,1 prosent (-0,8)

Venstre: 5,4 prosent (+1,5)

MDG: 2,9 prosent (-0,5)

KrF: 3,99 prosent (+0,5)

Andre: 4,9 prosent (-0,1)

  • Opinions partibarometer for april 2023 er basert på telefonintervjuer av et tilfeldig utvalg av 1006 personer
  • 70 prosent har avgitt svar om partipreferanse
  • Telefonintervjuene er gjennomført i perioden 21. – 27. mars
  • Barometeret er beregnet på grunnlag av spørsmål om partipreferanse i dag og partipreferanse ved stortingsvalget 2021. Følgende spørsmål ble stilt: «Dersom det var stortingsvalg i morgen, hvilket parti ville du da stemme på?» – «Stemte du ved stortingsvalget i 2021? I så fall, hvilket parti stemte du på da?»
  • Resultatene må tolkes innenfor feilmarginer som varierer mellom 1 og 3 prosentpoeng. De største partiene har de største feilmarginene. Resultatene er vektet på kjønn, alder og stemmegivning ved stortingsvalget 2021.
Kilde: Opinion

Utelukker ikke plass på Stortinget

INP ble startet i 2020. For to uker fikk partiet en oppslutning på 3,5 prosent på VGs måling.

– For INPs del handler dette om at vi ser flere og flere som oppdager at det grønne skiftet handler mer om big business enn om å redde verden fra å koke. Denne målingen bekrefter alle målinger tatt siden sommeren at INP er å regne som en seriøs og et reelt alternativ til de gamle styringspartiene, sier Waltherzøe.

Martin Stubban, rådgiver i Opinion, utelukker ikke at INP kan komme inn på Stortinget etter valget i 2025.

– Historien har vist at det er vanskelig, men vi kan ikke utelukke ett mandat, for eksempel fra Rogaland, sier han til ABC Nyheter.

Embed: barometer

Stjeler velgere fra Frp og Senterpartiet

De siste to partiene til å komme inn på Stortinget var MDG og Rødt. MDG kom inn på i 2013, men har ikke greid å komme over sperregrensa. Rødt kom inn med Bjørnar Moxnes alene i 2017, og kom over sperregrensa ved sist valg.

– Er det mulig å si noe om hvem INP-velgerne er?

– Det er et tynt tallgrunnlag. Men det er en overvekt menn som er litt opp i årene. Velgerne kommer fra Frp, Senterpartiet og gruppen «andre partier». Basert på INPs program og saker, er det sannsynlig at dette er velgere som er opptatt av industri, olje og strøm. Kanskje fanger de også opp såkalte protestvelgere, som var en viktig årsak til Sps fremgang før valget i 2021, sier Stubban til ABC Nyheter.

– INP er et relativt ukjent parti, uten profiler. Kan partiet ha mye å hente på økt synlighet?

– For å få oppslutning er det en forutsetning at folk kjenner til partiet.

– Er det en fare for at MDG faller helt ut av Stortinget i 2025?

– Nei, det kan jeg ikke se for meg, de står såpass sterkt, spesielt i Oslo. De har lav oppslutning nå, men MDG gjorde et godt valg i 2019. Klima har aldri vært så viktig som nå, men nå snakker folk mye om dyrtid, og da havner miljø litt i bakgrunnen, og er vanskelig å få på agendaen. Så tror jeg også at den nye ledelsen ikke har satt seg helt ennå, de mangler synlighet, så det blir viktig fremover, sier Opinion-rådgiver Martin Stubban.

Høyre fortsatt dobbelt så store som Ap

Høyre fortsetter den svært gode trenden og får en oppslutning på 34,2 prosent på målingen. Regjeringspartiene Arbeiderpartiet og Senterpartiet fortsetter på sin side den svake trenden, og får henholdsvis en oppslutning på 16,2 og 5,8 prosent.

For øvrig går de fleste partier noe tilbake, med unntak av Venstre og KrF. Venstre går frem 1,5 prosentpoeng til en oppslutning på 5,4, mens KrF plasserer seg rett under sperregrensa med 3,99 prosent.

Embed: ap høyre