Frp etterlyser samarbeid om moderne kjernekraft

Marius Arion Nilsen (Frp) ber regjeringen om bedre samarbeid på moderne kjernekraft. Han frykter at Norge faller utenfor den teknologiske utviklingen på feltet. Les mer Lukk

Fremskrittspartiet er bekymret for at Norge faller utenfor den teknologiske utviklingen på kjernekraft-feltet, og etterlyser samarbeidsvilje fra regjeringen.

Elleve EU-land vedtok i dag å styrke samarbeidet om kjernekraft. Frp ønsker bedre samarbeid med regjeringen, for å styrke moderne kjernekraft.

– Det er oppsiktsvekkende at verken Arbeiderpartiet eller Senterpartiet vil samarbeide med våre naboer i Europa om moderne kjernekraft. Jeg ser ingen gode grunner til at Norge skal stå utenfor et fellesprosjekt med land som Finland, Nederland og Frankrike for å styrke kunnskapsgrunnlaget på feltet, sier stortingsrepresentant Marius Arion Nilsen.

Han viser til at Frp nylig fremmet flere forslag i Stortinget om moderne kjernekraft. Partiet foreslår blant annet at Norge bør søke medlemskap i Euratom Treaty for å sikre tilgang til europeiske forskningsmidler til norske aktører.

– Med et snarlig kraftunderskudd i vente, er det problematisk at regjeringen synes å ha lukket døren fullstendig for moderne kjernekraft. Det kan gi oss ny, utslippsfri og regulerbar kraftproduksjon.

Nilsen er bekymret for utviklingen i saken, om Norge med regjeringen i spissen ikke vil utnytte potensialet i moderne kjernekraft.

– Jeg frykter at Norge faller utenfor den teknologiske utviklingen på feltet dersom regjeringen fortsetter å overse det enorme potensialet som ligger i moderne kjernekraft, sier stortingsrepresentanten.