Rødt vil stanse offentliggjøring av resultater fra nasjonale prøver

Resultatene fra nasjonale prøver i grunnskolen bør ikke offentliggjøres, mener Rødt. Dette vil bidra til å fjerne noe av stresset hos elevene, mener de.

– Aller helst vil vi kutte ut nasjonale prøver. Men å la være å offentliggjøre resultatene vil være et først skritt i riktig retning, sier stortingsrepresentant Hege Bae Nyholt i Rødt til Utdanningsnytt.

SV varsler at de vil stille seg bak forslaget, mens Sp sier de er positive til alle initiativ som letter presset i skolen, men at de må se forslaget før de tar stilling til det.

– Vi ønsker å endre flere ting i skolen. Vi ønsker mindre klasser, styrket bemanning og mer praktisk undervisning. Men vi mener at testregimet og den teoritunge skolen vi har i dag, skaper ekstra stress – og nasjonale prøver er i en særegen rolle i det systemet, sier Nyholt videre.