Russland setter atomsamarbeid med Norge på pause

Krigen i Ukraina setter det norsk-russiske atomsamarbeidet på pause. Det ble klart etter det årlige møtet i atomkommisjonen.

– Russland har meddelt at de vil sette arbeidet i atomkommisjonen på pause inntil den politiske situasjonen bedres og prosjektsamarbeidet gjenopptas. Begge sider signaliserte ønske om å fortsette dialogen om atomberedskap, varsling og atomsikkerhet, skriver regjeringen i en pressemelding.

Direktør Per Strand i Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA) ledet delegasjonen fra Norge på vegne av Utenriksdepartementet. Direktør Oleg Krjukov i Rosatom ledet den russiske delegasjonen. Det årlige møtet i atomkommisjonen ble gjennomført digitalt

– Fra norsk side ble det uttrykt bekymring for atomsikkerheten i Ukraina som en følge av invasjonen. Som andre europeiske land og allierte, har vi redusert kontakten med russiske myndigheter til et minimum. Den norske finansieringen av prosjektene under atomsikkerhetssamarbeidet er frosset, skriver regjeringen videre.