Fellesforbundets leder advarer LO: – En gavepakke til Putin

Fellesforbundet Jørn Eggum mener krigen i Ukraina har gjort gass til Norges viktigste strategiske eksportartikkel. Les mer Lukk

Fellesforbundets leder Jørn Eggum mener det vil være et stort feiltrinn av LO-kongressen å gå inn for stans i oljeletingen.

Eggum tok ordet da LOs nye handlingsprogram kom opp til debatt på kongressen tirsdag.

Han viste til Russlands krig i Ukraina for å begrunne hvorfor Norge må fortsette å lete etter olje og gass.

– Den største trusselen mot Europas evne til å stille opp mot russisk aggresjon er behovet for energi. Omkring 40 prosent av all gass som brukes i EU-landene, kommer fra Russland. Konflikten med Russland har gjort gass til vår viktigste strategiske eksportartikkel, sa Eggum.

Ifølge ham vil en letestans i Norge skape ytterligere usikkerhet om Europas evne til å stå imot «utpressing» fra Russlands president Vladimir Putin.

– Signaler og vedtak om at Norge vil stanse leting etter olje og gass, det vil være en gavepakke til Putin, sa Eggum.

Strid i forkant av kongressen

I forkant av kongressen har Norsk Tjenestemannslag (NTL) og LO i Oslo begge gått inn for at LO må jobbe for at det ikke åpnes for nye olje- og gassfelt på norsk sokkel.

Fagforbundet, som er LOs største forbund med mer enn 400.000 medlemmer, har foreslått en formulering om at leteaktiviteten på sokkelen må «fases ned».

På kongressen var leder Martin Kvalvik i NTL Ung blant dem som oppfordret kongressen til å støtte kravet om begrense letingen. Han viste til at kompetansen trengs i det grønne skiftet og derfor ikke bør låses fast til nye petroleumsutbygginger.

LO-ledelsen har derimot bedt kongressen om å avvise forslagene.

Klimamål i spill

Eggum skapte for sin del bølger i oppkjøringen til kongressen da han i et intervju med Aftenposten åpnet for å svekke det norske klimamålet dersom krigen i Ukraina blir langvarig.

– Hvis konflikten skulle vedvare, kan det hende at vi må sakke av på farten på alle kutt i utslipp vi har sagt vi skal ta hjemme innen 2030. Årene går fort når vi skal ha så massive kutt, sa Eggum.

Overfor NTB understreker forbundstoppen at han fortsatt står ved klimamålet.

– Jeg sier ikke at vi krever at vi skal senke klimaambisjonene, sier han.

Men hvis krigen blir langvarig, og Norge skal bidra til å gjøre EU mindre avhengig av russisk gass, så kan det ifølge Eggum bety at Norge må prioritere annerledes og utvikle mer på sokkelen enn tidligere planlagt – «i solidaritet med andre europeiske land».

– Og det kan bidra til at det blir vanskeligere å nå våre klimamål, sier han.