Eldrerådet:

Rødt-nestor Torstein Dahle: – Ap forlot arbeiderklassen på perrongen og kjørte toget i retning høyre

Torstein Dahle var Rødts første partileder og roser dagens gjeng med Bjørnar Moxnes i spissen. Samtidig ber han folket være obs på den faretruende sperregrensen, hvor enhver stemme er avgjørende. Les mer Lukk

Rødt høster tillit hos arbeiderklassen og ligger an til å gjøre et historisk godt valg. Samtidig advarer parti-nestor Torstein Dahle (74) potensielle velgere mot en thriller-innspurt hvor hver eneste stemme blir avgjørende. 

ABC Nyheter spør i denne serien nestorer og ringrever i stortingspartiene om deres beste råd til partiet sitt foran valget 13. september.


Rødt går trolig mot et brakvalg. Ifølge TV 2s partibarometer fra 1. september ligger partiet an til å få en oppslutning på 4,9 prosent, men Rødt-veteran Torstein Dahle holder likevel pusten.

– Rødt har veldig bra fremgang, takket være strålende innsats fra Moxnes og partiets helhetlige arbeid, men jeg er nervøs for sperregrensen. Det svinger jo litt, og selv om de fleste meningsmålingene viser at vi ligger litt over, har vi også hatt noen målinger like under grensen. Den usikkerheten liker jeg veldig dårlig, og den følelsen tror jeg nok at jeg deler med partiet.

Sperregrensefrykten

Dahle påpeker at enhver stemme er avgjørende for de kommende fire årene, og kampen mot den gyldne fire-prosenten avgjør om et parti havner over eller under sperregrensen.

– Hver eneste stemme kan være utslagsgivende. Havner vi under grensen kan vi ende opp med bare ett mandat. Havner vi over får vi plutselig syv-åtte. Det utgjør en voldsom forskjell, og det kan avgjøre regjeringsspørsmålet.

Parti-nestoren fremhever Rødt en viktig vensterøst i et politisk landskap som beveger seg mer og mer mot høyre. Han tror at mange som ikke lenger kjenner seg igjen i Arbeiderpartiets politikk, finner seg selv i Rødt.

– Hvor tror du Rødt henter velgere fra? Hvilket parti løper de fra for å stille seg bak Rødt?

– Rødt har en kraftig tilførsel av stemmer fra arbeiderklassen, og en stor del av Rødts tilvekst kommer med folk som enten tidligere har stemt på Ap eller som vipper mellom Ap og Rødt.

(Saken fortsetter under bildet).

I 2018 deltok Torstein Dahle i en markering foran Utenriksdepartementet i regi av organisasjonen Ship to Gaza Norway og Palestinakomiteen til støtte for den norske båten AlAwda som ble stoppet av israelske myndigheter. Les mer Lukk

– Ap forlot arbeiderklassen på perrongen og dro

Ifølge Dahle har Arbeiderpartiet over en rekke år sakte men sikkert beveget seg i retning høyre, hvor han eksempelvis drar frem Aps tilslutning til EUs tredje energimarkedspakke Acer, med fri flyt av strøm over landegrensene. Det betyr høyere strømpriser som rammer norsk kraftforedlende industri.

– Den første Stoltenberg-regjeringen er den regjeringen som har privatisert mest i norgeshistorien. Markedstenkning og skattelettelser for de rike enkeltpersonene og selskapene har medført at arbeiderklassen er blitt etterlatt på perrongen mens Arbeiderpartiet har forlatt stasjonen og kjørt toget i retning høyre.

– Må få gjort noe med dette ganske brennkvikt

Dahle mener at bekjempelsen av markedsorientert politikk og privatisering blir en av partiets viktigste kampsaker fremover, hvor det blir avgjørende å styre Norge i en retning av velferd fremfor kapitalisme.

– Vi har mye ugjort på å vise hvordan kapitalismen slår inn i folks liv. Vi kan ikke fortsette med denne formen for økonomisk vekst som de drivende kreftene bak kapitalismen fremmer, og vi må få gjort noe med dette ganske brennkvikt.

Rødt ble dannet i 2007 på grunnlag av Rød Valgallianse og Arbeidernes Kommunistparti (AKP). På spørsmål om hvordan dagens Rødt skiller seg fra det partiet Norge først fikk hilse på i 2007 trekker Dahle frem to hovedaspekter.

– Vi har hendene ute i den konkrete politikken i større omfang nå enn før. Vi har alltid engasjert oss spesielt i kommunene og fylkespolitikken, men nå har vi markert oss enda mer på riksplan. I tillegg spiller det en stor rolle at Bjørnar har vært på Stortinget.

(Saken fortsetter under bildet).

Torstein Dahle og Høyre-leder Erna Solberg under partilederdebatten på NRK i 2007. Les mer Lukk

– Rødt virker til å falle i særlig god jord hos unge velgere. Hva tror du dette skyldes?

– Rødt griper de viktige spørsmålene i vår tid, klima og miljø, og at rike stikker av med stadig mer av verdiene. Rødt fremmer en konkret og håndfast omdanning av næringslivet og industrien gjennom et grønt skifte.

Dahle påpeker likevel at klima er en hjertesak partiet kunne ha fremmet enda hardere gjennom valgkampen.

– Klimapolitikken kunne kanskje ha vært frontet sterkere. Når det snakkes om miljøpartiene, så blir Rødt ofte ikke nevnt, og det mener jeg er feil. Der har vi større potensiale og mulighet til å gå tydeligere frem som et miljøparti.

– Nato svekker det norske forsvaret

Fremover håper Dahle at partiet markerer seg på utenrikspolitikk og Norges engasjement i Nato, hvor nestoren mener at Rødt skiller seg ut som det eneste partiet med et urokkelig standpunkt på norsk deltakelse i krigføring i andre land.

– Rødt står sterkt på at det ikke er Norges oppgave å delta i krig andre steder i verden sammen med USA og Nato. Et sterkere Rødt får større kapasitet til arbeid mot krig og mot Norges involvering og bruk av mennesker og midler i krigføring. Rødt ønsker et godt norsk forsvar, men koblingen til Nato svekker forsvaret.

Dahle er bekymret for Norges fremtid og norsk sikkerhet dersom landets engasjement i Nato forblir på det nivået det er i dag.

– Vi er redde for hva ytterligere involvering fra Nato og amerikanske troppers nærvær i Norge vil kunne utvikle seg til. Nato og USA kan dra oss inn i krig. En krig med Russland eller Kina er ikke vi interessert i, og Norge er alt for utsatt til å kunne risikere det.

På spørsmål om hvilke råd partiets første leder har til nåværende partileder Bjørnar Moxnes var partiveteranen ydmyk.

– Jeg føler meg ikke i posisjon til å rådgi partiets ledelse. Akkurat nå jobber vi alle for at folk skal ha klart for seg at vi vipper rundt sperregrensen, og jeg bidrar etter beste evne i innspurten. En stemme kan være utslagsgivende.