Senterpartiet varsler full gjennomgang av oljeskatten

Olje og gass er et viktig tema under Sp-leder Trygve Slagsvold Vedums valgkampturné i Nord-Norge denne uka. Her er han på torget i Honningsvåg. Foto: Berit Roald / NTB Les mer Lukk

Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum vil se på hele oljeskattepolitikken på nytt når ordningene i oljeskattepakken fra i fjor sommer utløper om tre år.

Det brede forliket i oljeskattepakken vil ligge fast etter valget, forsikrer Vedum.

Men i 2024 utløper ordningene som ble innført i krisepakken fra Stortinget.

Da vil Vedum ha en full gjennomgang av oljeskattepolitikken, inkludert den kontroversielle leterefusjonsordningen.

– Det forliket som ligger der, det ligger der. Så skal vi se på hvilke skatteordninger vi skal ha etter 2024 for å sikre aktivitet, verdiskapning og mest mulig inntekter til fellesskapet, sier Vedum til NTB.

– Vi må ha en gjennomgang for å se hvordan vi skal utvikle oljeskattepolitikken videre.

Utfordret i Kirkenes

Framtida til olje- og gassnæringen har vært et gjennomgangstema under Senterpartiets valgkampåpning i Finnmark denne uka, der Vedum har reist fra havn til havn med Hurtigruten.

Det nærmest unisone kravet er at olje- og gassvirksomheten i Nord-Norge i større grad må sikre arbeidsplasser og industri lokalt.

Senterpartiet på valgkampturne i Troms og Finnmark Kirkenes 20210727. Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum besøker Greger Mannsverk, managing director på Kimek under Senterpartiet sin valgkampturné i Troms og Finnmark før valget 2021. Foto: Berit Roald / NTB Les mer Lukk

Da Sp-lederen besøkte verftet Kimek i Kirkenes tirsdag, ble han utfordret av administrerende direktør Greger Mannsverk om nettopp leterefusjonsordningen. Ifølge Mannsverk bør det settes et tak for budsjettoverskridelser, slik at selskaper kun får refusert kostnader som ligger innenfor budsjettene Stortinget godkjenner i behandlingen av utbyggings- og driftsplanene for nye prosjekter, de såkalte PUD-ene.

– Dette vil helt klart føre til at mange flere oppdrag havner i Norge og hos norske bedrifter, fastholdt Mannsverk.

Vedum er glad for innspillet.

– Det er akkurat den typen innspill som må vurderes, sier han til NTB.

– Hvis vi kan gjøre grep som gjør at det er større sjans for at norske verft får jobbene, så må vi få de grepene på bordet.

Motstand fra miljøbevegelsen

Gjennom leterefusjonsordningen refunderer staten skatteverdien av letekostnader for selskaper som går i minus. I 2019 ble det utbetalt 3,9 milliarder kroner til 18 selskaper gjennom ordningen, ifølge tall Aftenposten har fått fra Skattedirektoratet.

Miljøbevegelsen ser på ordningen som sponsing av olje- og gassvirksomhet og vil ha slutt på den.

Kravet om utfasing av ordningen har også gjenklang i enkelte deler av Senterpartiet, deriblant Oslo Sp.

Men Vedum ser annerledes på saken.

– Dette må ikke misforstås. Vi har vært og er for den ordningen, fastslår han.

Det Sp er ute etter, er ifølge Vedum et oljeskatteregime som sikrer videre verdiskapning, utvikling og inntekter til fellesskapet.

– Det må være best mulig tilpasset den situasjonen vi har på norsk sokkel mot slutten av dette tiåret og inn i det neste, sier han.

– Etter den runden vi har hatt nå, vil vi måtte ha en grundig gjennomgang.

Vil fortsette å lete etter olje og gass

Et annet spørsmål som kan komme opp på nytt etter valget, er tildeling av nye letelisenser.

SV, MDG, Rødt og Venstre har alle programfestet full stans i letingen etter olje og gass på norsk sokkel, mens KrF vil begrense letingen til modne områder der det allerede er olje- og gassvirksomhet.

Ap sier ingenting direkte om saken i sitt partiprogram, men Dagbladet erfarte i juni at Ap i eventuelle regjeringsforhandlinger etter valget vurderer å tilby SV at videre leting først og fremst skal foregå i eksisterende felt. Ap selv avviste artikkelen som «oppspinn».

Vedum er for sin del krystallklar: Letingen skal fortsette.

– Jeg ønsker ikke å ha noen form for pause, sier han.

Vedum presiserer at utgangspunktet hans er at både de ordinære konsesjonsrundene – kalt nummererte konsesjonsrunder – og de såkalte TFO-rundene i modne områder skal fortsette som før.

– Når det gjelder de nummererte konsesjonsrundene, mener vi at vi skal følge den malen vi har gjort over tid, og jevnlig holde nye konsesjonsrunder, sier Vedum til NTB.

– Vi mener forvaltningen vi har hatt av norske olje- og gassressurser, har tjent Norge godt, og at vi skal bygge videre på den.