Permanent smittevernlager vil bli foreslått av regjeringen

Statsminister Erna Solberg (H) redegjorde mandag i Stortinget om koronakommisjonens rapport og regjeringens videre oppfølging av denne. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB Les mer Lukk

I statsbudsjettet for neste år vil regjeringen komme med et forslag til hvordan en permanent ordning for lagring av smittevernutstyr skal organiseres.

Det varslet statsminister Erna Solberg (H) i en redegjørelse om koronakommisjonens rapport for Stortinget mandag.

– Regjeringen tar sikte på å foreslå hvordan man skal organisere en permanent ordning for lagring og beredskapssikring av smittevernutstyr i statsbudsjettet for 2022, sa Solberg.

Under pandemien er det bygget opp et betydelig nasjonalt beredskapslager som kommer i tillegg til lagre i kommuner og helseforetak.

– Helsedirektoratet utreder nå en permanent organisering av dette lageret, sa Solberg.