Rødt: Coronakommisjonens rapport bør behandles av kontrollkomiteen før valget

Partileder i Rødt, Bjørnar Moxnes, mener at kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget bør behandle Coronakommisjonens rapport før stortingsvalget til høsten. Foto: Fredrik Hagen / NTB Les mer Lukk

Rødt-leder Bjørnar Moxnes mener at coronakommisjonens rapport om regjeringens coronahåndtering bør behandles av kontrollkomiteen på Stortinget før valget.

I rapporten konkluderte kommisjonen blant annet med at myndighetene i begynnelsen av pandemien ikke forsikret seg om at smitteverntiltakene var i tråd med grunnloven og menneskerettighetene. De pekte også på at pandemihåndteringen var god, men at regjeringen ikke var godt nok forberedt.

– Da er det helt uholdbart at dette ikke får en fullverdig behandling av Stortinget før valget. Det er å legge opp til enda mer ansvarsfraskrivelse, der ingen må svare for alvorlige feil som har gått utover millioner av mennesker, spesielt arbeidsfolk, barn og unge, aleneboende, syke og sårbare, sier Rødt-leder Bjørnar Moxnes til NTB.

Klokka 12 redegjør statsminister Erna Solberg (H) i Stortinget for kommisjonens rapport og regjeringens videre oppfølging av denne.

Han mener at det er viktig at Stortinget går grundig inn i funnene i rapporten og vil i sitt innlegg i debatten etter Solbergs redegjørelse foreslå komitébehandling før høstens stortingsvalg.

– Hvis regjeringen har tilsidesatt grunnloven og menneskerettighetene og gitt etter for lobbypress, så fortjener velgerne å vite mest mulig om det før valget, sier han.