Frp sier nei til regjeringens CO2-plan

Sementprodusenten Norcem i Breivik skal etter regjeringens plan få det første fangstanlegget for CO2 i Norge. Om lag 400.000 tonn CO2 skal fanges her hvert år og fraktes til Øygarden hvor det skal pumpes ned i havbunnen. Men Frp sier nei. Arkivfoto: Heiko Junge / NTB Les mer Lukk

Frp vil ikke støtte regjeringens milliardprosjekt for å fange CO2 og lagre det på havbunnen. NHO er skuffet.

– Da regjeringen la fram prosjektet den 21. september var vi fra Frps side tydelige på at denne typen prosjekter har stor risiko ved seg. Med Stoltenberg-regjeringens mislykkede forsøk på månelanding ved Mongstad friskt i minne, har hovedfokuset for Frp hele veien vært å sikre oss at vi ikke sløser med skattebetalernes penger, sier partileder Siv Jensen.

Frp mener en staten, og dermed skattebetalerne, bærer en for stor del av risikoen ved prosjektet. Stortingsgruppa bestemte seg onsdag for å si nei til regjeringens plan, kalt «Langskip»

– Opp mot 18 milliarder kroner i disse investeringene fra statens side går utover andre ting som er viktig å gjennomføre for å skape arbeidsplasser og bedre velferdstjenester for folk. De private selskapene tar for liten del av regningen, sier Jensen.

Hun er skeptisk til at de private selskapene likevel får beholde eierskapet til teknologien og dermed den potensielle gevinsten. Dessuten mener hun at regjeringen ikke har gjennomført nødvendige kostnads- og risikoreduserende tiltak.

– Skaper jobber

Både NHO og LO-forbundet Industri Energi reagerer på Frps nei.

– Karbonfangst og -lagring er en satsing med stort eksportpotensial, og noe både industrien og fagbevegelsen har jobbet for i årevis. Prosjektet sikrer og skaper jobber og grunnlag for ny virksomhet. Vi håper Frp som et viktig industriparti ser dette når statsbudsjettforhandlingene starter, sier Mari Sundli Tveit, politikkdirektør i NHO.

– Ikke i min villeste fantasi hadde jeg trodd Fremskrittspartiet ville gå inn for å sabotere et av norsk industrihistories viktigste prosjekter, sier forbundsleder Frode Alfheim i Industri Energi.

Han sier de har hatt inntrykk av at dette er et prosjekt også Frp ivret for å få til da de satt i regjering.

– Jeg vil strekke ut en hånd til Fremskrittspartiet og komme i dialog om hvordan vi kan få berget dette prosjektet, som er så enormt viktig for norsk industri, fortsetter han.

Fra sementfabrikk til havbunnen

Regjeringen kunngjorde i forrige uke at de vil gå videre med planene om å fange CO2 fra Norcems sementfabrikk i Brevik og frakte det med skip til en mottaksterminal i Øygarden. Der skal klimagassen pumpes gjennom rør til et lager under havbunnen på norsk sokkel. Fangstanlegget vil koste 3,8 milliarder kroner i investeringer. Og i tillegg må staten investere 10,4 milliarder kroner i transport og lagring.

Regjeringen åpner også for å gi 3 milliarder kroner til CO2-fangst ved avfallsforbrenningsanlegg på Klemetsrud i Oslo, men eieren Fortum må også finne andre kilder til finansiering.

SV, Ap og MDG har alle varslet at de vil kjempe for at staten finansierer begge fangstanleggene.

Frp har imidlertid hele tiden vært skeptisk til hele prosjektet og fylkeslaget i Oslo ba før helgen stortingspolitikerne si nei.