AUF-medlem: – Endelig kom metoo til Trøndelag

Julie Indstad Hole i Trøndelag AUF mener årsmøtet i Trøndelag AUF er et veiskille.

Da Hole gikk på talerstolen under fylkesårsmøtet lørdag ettermiddag, lå det an til kampvotering om ledervervet – med to kvinner å velge etter at Trond Giske tidligere denne uke ble vraket som kandidat.

– De siste dagene har vi stått overfor et veivalg. Et veivalg mellom gammelt og nytt. Mellom å ta likestilling og trakassering på alvor, eller en fortsatt gjennomgående fryktkultur, sa Hole.

– For meg betyr dette ledervalget så inderlig mye. Det betyr så mye at ord blir fattige, sa hun.

Hole rettet en spesiell takk til Sandra Skillingsås for denne uka å ha stått fram og fortalt om opplevelser med ukultur og ubehagelige opplevelser i Trøndelag Arbeiderparti.

– Du har tatt oss til lyset fra et mørke som knapt kan beskrives. Tusen, tusen takk. Endelig kom metoo til Trøndelag.

Bystyrerepresentant Sofie Rosten Løvdahl fra Trondheim fortalte at hun hadde gruet seg til møtet, men at hun nå var lettet.

– Seksuell trakassering er ikke noe som skjer i en fjern Oslo-boble. Det foregår her, og det har foregått lenge, sa hun.