Coronatiltak for 27 milliarder kroner fra regjeringen

Statsminister Erna Solberg under en pressekonferanse om Norges vei ut av coronakrisen. Les mer Lukk

I regjeringens fase 3-pakke legges det fram tiltak for til sammen 27 milliarder kroner, blant annet til en grønn omstillingspakke.

Det foreslås blant annet 4 milliarder kroner for bedrifter som tar egne permitterte tilbake, og 4 milliarder kroner til å holde aktiviteten oppe i byggebransjen.

– Vi løser ikke alle utfordringene med de tiltakene vi legger fram i dag. Vi må bruke flere budsjetter i årene som kommer.Men dette er skritt på veien ut av krisen, sa statsminister Erna Solberg da regjeringen fredag presenterte den tredje krisepakken.

Regjeringens tiltak i fase 3-pakken:  

Dette er blant de viktigste tiltakene i den siste krisepakken som regjeringen la fram fredag 29. mai:

* Lønnsstøtte for bedrifter som tar egne permitterte ansatte tilbake (4 milliarder kroner)

* Tiltak for å holde aktiviteten oppe i byggebransjen (4 milliarder kroner)

* 4,8 milliarder kroner til kjøp av medisinsk utstyr

*5,2 milliarder kroner til andre nødvendige tiltak, som midler til kommuner og kjøp av flyruter, togruter og kollektivtrafikk i fylkeskommunene.

* Grønn omstillingspakke (3,6 milliarder kroner over 3 år)

* Kompetansehevende tiltak (1 milliard kroner)

* Tiltak for kultur og idrett (1,6 milliarder kroner)

* Styrke inkluderingsdugnaden og arbeidet for bedre inkludering (600 millioner kroner)

* Tilskuddsordning for reiselivet (250 millioner kroner)

* Tiltak rettet mot sesongbedrifter (250 millioner kroner)

* Tiltak rettet mot verftsnæringen (120 millioner kroner)

* Omstillingstiltak/forskning/innovasjon/teknologiutvikling (800 millioner kroner)

* Økt verdsettelsesrabatt for næringskapital i formuesskatten (10 prosentenheter)

* Endringer i permitteringsregelverket fra 1. september. Regjeringen foreslår å øke antall dager med lønnsplikt for arbeidsgiver fra to til ti dager for nye permitteringer fra 1. september og avvikle den ekstraordinære lønnskompensasjonsordningen for nye permitterte.

* Endringer i omsorgspengeordningen fra 1. juli. Omsorgskvotene nullstilles, og alle foreldre får ny helårskvote for andre halvår. I tillegg skal arbeidsgiver igjen finansiere inntil ti dager i løpet av året.

*Utvide kontantstøtteordningen for næringslivet ut august.

– Vi skal lette situasjonen her og nå, men også ruste Norge for fremtiden, sier statsministeren.

I pakken er blant annet 3,6 milliarder kroner øremerket grønn omstilling.

– Vi legger nå fram tiltak som både får folk i jobb, øker aktiviteten i norsk næringsliv og bidrar til langsiktig verdiskaping i privat sektor fremover. Slik styrker vi grunnlaget for norsk velferd i fremtiden, sier Solberg.

I den nye tiltakspakken foreslås det også en samlet pott på 5,2 milliarder kroner i midler til kommuner og kjøp av flyruter, togruter og kollektivtrafikk i fylkeskommunene.

– Vi har brukt mye penger for å unngå at krisen skulle bli enda større med flere konkurser og arbeidsledige, og vi kommer til å fremme flere tiltak hvis det blir nødvendig, sier finansminister Jan Tore Sanner (H).

Aktuelt: Formuesskatten kuttes med 1,3 milliarder

Fem deler

Solberg legger opp til en krisepakke i fem deler:

1. Tiltak for å få folk tilbake i jobb. Her er målet å bidra til at bedriftene kommer i gang igjen over hele landet, og at flere permitterte kommer tilbake i jobb.

2. Tiltak for å skape en grønn fremtid. Her vil regjeringen legge til rette for at næringslivet kan skape grønne jobber og en mer bærekraftig fremtid.

3. Tiltak for å sikre flere bein å stå på. Målet med denne delen av pakken er å skape flere jobber i flere bransjer over hele landet. Regjeringens utgangspunkt er at veksten må komme i privat næringsliv, ikke i offentlig sektor.

4. Tiltak for økt kompetanse. Regjeringen vil foreslå å gjennomføre «Utdanningsløftet 2020», der målet er å sørge for at flere kommer i jobb og får den kompetansen som morgendagens arbeids- og næringsliv trenger.

5. Tiltak for å inkludere flere. Her er utgangspunktet at alle som kan jobbe, bør jobbe. Regjeringen varsler derfor tiltak for å hindre at folk faller ut av arbeidslivet, og for å sørge for å hjelpe flere inn i jobb.

Aktuelt: 850 millioner nye Raja-millioner til idrett og frivillighet

MDG: Lommerusk

Regjeringens tiltakspakke til grønn omstilling beskrives som lommerusk av MDG. Partiet mener pakken gjør Norge mer oljeavhengig.

– Dette er et mageplask. Erna Solberg lovte oss en grønn tiltakspakke for klima, men det som kom var bare lommerusk. Det er som å love femretters middag og så servere en skål kald havregrøt, sier partileder Une Bastholm.

Hun ønsker en større industrisatsing på havvind, karbonfangst og utslippsfrie skip.

– Hvis du ser på alle de fire krisepakkene regjeringen har levert til nå, så går 1 prosent av pengene til grønne tiltak, mens 30 prosent av pengene går til å styrke det grå – oljenæringen, luftfart, fjerne CO2-avgift og gjøre det billigere å forurense, sier hun.

Aktuelt: Budsjettunderskuddet kan bli på 485 milliarder

SV: Tafatt, grått og usosialt

Regjeringens pakke for å føre Norge ut av krisen møtes med krass kritikk også hos SV.

– Dette er tafatt, grått og usosialt. Tafatt fordi dette er altfor lite til å bekjempe arbeidsløsheten, grått fordi satsingen på grønn omstilling er minimal og usosial fordi regjeringen vil gi mer skattelette til den økonomiske eliten. Her er regjeringen utilgivelig tiltaksløs, sier partileder Audun Lysbakken.

Han mener regjeringen kaster bort en mulighet til å innføre en kraftig grønn omstilling.

– En kraftig grønn krisepakke kunne gitt nye muligheter for industri og næringsliv, som i dag er avhengig av olje. I stedet får vi et tynt strøk med grønnmaling over et grått budsjett, sier han.

Nye tall: Arbeidsledigheten går ned

Frp: Dette holder ikke

– Det er ikke satt av én krone til vei, men over 450 millioner kroner til integrering som allerede har et budsjett på 9,8 milliarder kroner. Satsingen på maritim næring er et mageplask, sier finanspolitisk talsperson Sylvi Listhaug.

Hun viser til at regjeringen har varslet 684 millioner kroner til maritim næring over fire år.

– Dette holder bare ikke. Norge er en havnasjon, og Frp har til hensikt at vi skal fortsette å være det. Pakken til den maritime næringen har blitt slaktet av bransjen. Det er svært spesielt at man nå foreslår å bruke nesten like mye på integrering som på å redde den maritime næringen. Vi kan ikke la verft langs kysten og arbeidsplasser gå tapt. Hver arbeidsplass på verft genererer 5,4 øvrige arbeidsplasser, sier Listhaug.

Hun savner satsing på veibygging og vedlikehold.

– På vei er det ingenting. Frp mener det bør lukte asfalt og bygges vei, slik at norske entreprenører kan holde hjulene i gang. Vi skal sikre penger til prosjekter som vil bedre veistandarden, og som bygges uten bompenger, sier Listhaug.