Arbeiderparti-topp vurderte å trekke seg etter å ha blitt kalt «mørk flekk»

Lørdag kveld skrev Masud Gharahkhani om hetsen han har opplevd i rollen som Arbeiderpartiets innvandringspolitiske talsperson. Les mer Lukk

Masud Gharahkhani har vært i tvil om han ville fortsette som Arbeiderpartiets innvandringspolitiske talsperson. En sentral årsak har vært hets.

Lørdag kveld skrev Ap-politikere på Facebook at han siden påske har tenkt mye på om han vil fortsette i rollen. Han fremhever at det har vært både tidkrevende og belastende å ha ansvaret for partiets innvandringspolitikk.

– Det å bli kalt «Frp-er» og «en mørk flekk» i partiet når det er Arbeiderpartiets politikk jeg presenterer, er kanskje noe man bare skal le av. Det å bli beskyldt for å være «inhuman» når man presenterer denne politikken, er mer egnet til å bli oppgitt over, skriver Gharahkhani.

Det var Aftenposten som omtalte saken først.

Gharahkhani kom fra Iran til Norge som flyktning da han var fem år gammel. 37-åringen ble valgt inn på Stortinget for Buskerud i 2017 og ble etter hvert partiets innvandringspolitiske talsperson.

– Enda verre er det å bli utsatt for karakteristikker av typen «stigetrekker» og «Onkel Tom» – symbolet på underkastelse for den hvite mann. Det forventes at en med min bakgrunn skal si ja til alle. I dette ligger implisitt at ingen med innvandrerbakgrunn kan delta i norsk politikk, fortsetter han.

Til tross for hetsen velger Gharahkhani å fortsette i rollen og fremmer samtidig at kan ikke kommer til å endre debattform.

– Selv om skjellsordene går innpå meg, har jeg kommet til at jeg vil fortsette. Det trengs en tydelig stemme for en innvandringspolitikk basert på gjennomtenkt humanitet og solidaritet, konkluderer Ap-politikeren.