Nybø vil gi tilsyn mer tid til å se på fusjoner

Næringsminister Iselin Nybø (V) vil gi Konkurransetilsynet mer tid til å vurdere fusjoner. Les mer Lukk

Næringsminister Iselin Nybø (V) vil gi konkurransemyndighetene bedre tid til å behandle fusjoner, som følge av koronasituasjonen.

Regjeringen foreslår at Konkurransetilsynet midlertidig skal ha mulighet til å gjøre unntak fra enkelte saksbehandlingsregler i konkurranseloven. Forslaget er sendt på høring, med frist fredag morgen.

Konkurransetilsynet fører blant annet tilsyn med fusjoner. Tilsynets saksmengde forventes å øke som følge av koronakrisen. For å sikre tilsynets mulighet til å prioritere hastesakene, foreslår departementet å forlenge fristene med 15 virkedager i alle disse sakene.