MDG, Ap og SV vil ha mer søppelbrenning ved Oslos største CO2-utslippskilde – Klemetsrud

KLEMETSRUD: Her forbrennes søppel helt fra England, til Oslos største utslipp av CO2. Nå vil Fortum og Oslo forbrenne mer søppel av klimahensyn - til fjernvarme. Les mer Lukk

Søppelforbrenningsanlegget på Klemetsrud henter søppel helt fra England og slipper ut 400.000 tonn CO2 i året. Nå er byrådet, der MDG har miljøbyråden, positive til å utvide med en ovn til, og hente inn enda mer avfall til forbrenning.

Byrådet i Oslo bestående av MDG, Ap og SV innstiller på at Oslo skal si ja til planene om å øke antall ovner for forbrenning av søppel ved søppelforbrenningsanlegget Klemetsrud fra tre til fire – og dermed forsårsake en kraftig økning av Oslos utslipp.

Les også: Torsdag dro EU til Oslo for å få fart på fangst og lagring av CO2

Vel og merke hvis den økte forbrenningen får skje før et anlegg for fangst og lagring av karbon, CO 2, er på plass.

Også spørsmålet om det nasjonale prosjektet for fangst og lagring av karbon, der regjeringen vurderer Klemetsrud som ett av to fullskala fangst- og lagringsanlegg, kommer opp og får overveldende tilslutning i Oslo bystyre onsdag. Der behandles detaljreguleringen av prosjektene på Klemetsrud.

Forslaget om å øke kapasiteten for å brenne søppel kommer idet bare 75.000 tonn søppel av dagens kapasitet for forbrenning kommer fra Oslo. Like mye, 75.000 tonn søppel, importeres fra England.

185.000 tonn stammer fra andre kommuner på Østlandet.

Tallene framkommer i et svar fra byråd for miljø og samferdsel, Arild Hermstad (MDG) på spørsmål fra bystyrerepresentant Sofia Rana (Rødt).

Klemetsrudanlegget står nå for 14 prosent av Oslos klimautslipp, 400.000 tonn. Det tilsvarer utslippene fra 200.000 biler ifølge sakspapirene.

– Øker etterspørselen etter plast til brenning

FALLITTERKLÆRING: Rødts Sofia Rama støtter tanken om fangst og lagring av karbon ved søppelforbrenningsanlegget på Klemetsrud, men protesterer mot byrådets støtte til å utvide forbrenningen der. Les mer Lukk

Sofia Rana varsler at Rødt vil stemme for planene om et anlegg for fangst og lagring av karbon på Klemetsrud, men vil gå imot å utvide forbrenningskapasiteten.

– Det ligger ikke noe i saken om at behovet for en utvidelse er der, sier Rana til ABC Nyheter.

– I en tid der forbruket må ned, der vi må ta vare på ting heller enn å kaste dem, der vi må ta vare på alle metaller, mineraler og ressurser – så går altså byrådet i Oslo og markedskreftene i Fortum sammen om å legge opp til at vi skal brenne mer søppel. Det er en fallitterklæring, mener hun.

– Ved å øke forbrenningskapasiteten på Klemetsrud øker man også etterspørselen på plast som kan brennes, heller enn å materialgjenvinnes, framholder Sofia Rana.

Les også: Støre børster støvet av Stoltenbergs månelanding

Ett mål for økt søppelforbrenning på Klemetsrud er å skaffe et stadig voksende Oslo mer fjernvarme.

Rana spurte også Arild Hermstad om det er riktig å utvide med en forbrenningsovn til nå som det er krav om strengere energikrav til bygg og det arbeides for mer energisparing i eksisterende bygg.

Den vurderingen overlater Hermstad til markedsvurderinger hos selskapet Fortum Oslo Varme AS, som driver Klemetsrudanlegget. Selskapet eies av Oslo kommune og det finskeide, irske selskapet Fortum Participation Ltd.

Uvisst om en fjerde ovn vil bli renset

Da Oslo kommunes byutviklingsutvalg 12. februar behandlet spørsmålet om å legge til rette for utbygging av et anlegg for fangst og lagring av karbon, samt en utvidelse av forbrenningsanlegget, stilte Rødts Sofia Rana et krav om rekkefølgen.

Les også:Ap angrer ikke på at de stanset fullskala fangst og lagring av CO2 på Mongstad

Rana ville at fangst og lagringsprosjektet må være på plass før utvidelsen.

Et slikt krav ville ikke engang MDG være med på, og Rødt ble stående med sin egen stemme i spørsmålet.

Nå får ABC Nyheter opplyst hos byrådsavdelingen for næring og eierskap at det ikke er avklart om en fjerde forbrenningsovn i det hele tatt vil bli omfattet av fangst- og lagringsprosjektet.

– Vil igangsetting av en fjerde ovn kun bli tillatt når fangst og lagring av CO2 er i gang?
«Karbonfangstprosjektet og fjerde forbrenningslinje er foreløpig to adskilte prosjekter. Med bakgrunn i at en fjerde forbrenningslinje ikke er besluttet, er karbonfangstprosjektet foreløpig ikke dimensjonert for en eventuell ny forbrenningslinje, noe som også er kommunisert til OED som for tiden kvalitetssikrer FOVs karbonfangstprosjekt», svarer byrådsavdelingens kommunikasjonsansvarlige Kristin Stormo på en epost til ABC Nyheter.

«Det må kunne forventes at de to prosjektene vil kunne koordineres slik at en eventuell fjerde forbrenningslinje også vil kunne omfattes av karbonfangst», legger hun til.