Ingen referater fra Hauglies krisemøter med Nav

Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H) må svare på en rekke spørsmål fra kontrollkomiteen om trygdeskandalen. Les mer Lukk

Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H) sier rett ut at det ikke ble ført referat fra flere møter mellom hennes departement og Nav om trygderegler i EØS.

Det kommer fram i et svarbrev fra Hauglie til Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité.

– Det har vært gjennomført flere møter om trygdeforordningsartikkel 21 mellom departementet og direktoratet etter at direktoratet henvendte seg første gang til departementet om mulig feil praktisering. Det er ikke utarbeidet referater fra disse møtene, skriver Hauglie.

Komiteen ba i sitt spørsmål om innsyn i «alle relevante referater og lignede dokumenter» om saken i departementet.

Svarene tyder på at møtene fant sted etter at direktoratet 30. august i år varslet Hauglie om at «det var stor risiko for at det var flere som har fått til dels store tilbakebetalingskrav og uriktige straffedommer mot seg,» skriver Bergens Tidende.

Innsikt: Flere enn Nav og norske dommere vet lite om EØS

Ikke beroliget

Ifølge avisen har Hauglie opplyst Stortinget om at det siden 30. august er gjennomført åtte møter mellom Nav og departementet; tre i september og fem i oktober.

Hauglies svar, som ble oversendt sent torsdag kveld, beroliger ikke SVs Freddy André Øvstegård i kontrollkomiteen.

– Det er dypt urovekkende at man ikke har ført referater fra møter om den største rettssikkerhetsskandalen i nyere norsk historie. Det er en ekstremt lite tillitvekkende måte å behandle saken på, sier han til NTB fredag.

– Den andre muligheten er at de har ført andre former for nedtegnelser som ikke kalles referat. Men vi har bedt om både referater og lignende dokumentasjon. Og hvis de har skrevet ned noe, hvorfor vil de ikke dele det? sier han.

Vil ha Erna Solberg i Nav-høring: – En skandale som går over flere departementer

Uklart om opphold

Av svarbrevet fremgår det at Nav og departementet gjennom 2019 har gått mange runder for å avklare hvordan den nå mye omtalte artikkel 21 i trygdeforordningen i EØS skulle forstås.

– Det var først 30. august og 2. september 2019 at departementet ble gjort kjent med at saken kunne være langt mer alvorlig ved at Nav hadde feil praksis også på «midlertidige utenlandsopphold utover de rent kortvarige,» skriver Hauglie.

Spørreundersøkelse:Nav-skandalen påvirker nordmenns tillit til det offentlige

Hun går deretter skarpt i rette med Nav for å ha gitt motstridende opplysninger til departementet:

– Direktoratet skrev da i eposter til departementet at det er stor risiko for at det er flere som har fått til dels store tilbakebetalingskrav og uriktige straffedommer mot seg. Dette sto i motstrid til opplysninger departementet mottok fra direktoratet i brev av 24. januar 2019, heter det.

Karin Andersen (SV) rystet:– Mange møter Nav på sin livs svarteste dag

Nye spørsmål

Allerede tirsdag kommer kontrollkomiteen til å sende nye spørsmål til regjeringen, ikke bare til Hauglie, men også til statsminister Erna Solberg (H). Torsdag ble det klart at Ap og SV ønsker å kalle Solberg inn til den åpne høringen i saken 9. januar.

Det har allerede vært en omfattende korrespondanse mellom kontrollkomiteen og departementet i saken. Det store spørsmålet komiteen stiller seg, er hvorfor det tok så lang tid før alarmen gikk.

Først 28. oktober i år ble saken offentlig kjent. Minst 85 personer kan være uriktig dømt for trygdesvindel på grunn Norges feiltolkning av EØS-regelverket, og minst 2.400 trygdemottakere har urettmessig fått krav om tilbakebetaling.

Hovedtillitsvalgt i Nav:– Sinne og frustrasjon over at det har blitt sånn

ABC forklarer: Nav-skandalen

Your browser doesn't support HTML5 video.

ABC forklarer: Nav-skandalen