Ap vil ha Erna Solberg i Nav-høring

Saksordfører Eva Kristin Hansen (Ap) vil kalle inn statsminister Erna Solberg (H) til den åpne høringen om Nav-skandalen i januar. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix Les mer Lukk

Saksordfører Eva Kristin Hansen (Ap) vil foreslå å kalle inn statsminister Erna Solberg (H) til den åpne høringen om trygdeskandalen over jul.

Hansen vil legge fram et fullstendig forslag til hvem hun mener bør kalles inn til høringen 9. januar, på kontroll- og konstitusjonskomiteens møte kommende tirsdag.

– Det er naturlig å ta utgangspunkt i perioden tilbake til 2012 og innkalle tidligere statsråder, særlig de som har ansvar for Nav. Jeg tenker også det kan være naturlig å kalle inn statsministeren, sier Hansen til NTB.

– Dette er en skandale som går over flere departementer, som justis og arbeid. Det kan derfor være naturlig at også statsministeren kommer og blir hørt i Stortinget, sier hun.

SVs Freddy André Øvstegård i kontrollkomiteen varslet allerede onsdag i Stortinget at han vil ha Solberg inn til høringen.

– Hvem som skal inviteres til høring, tar vi stilling til når vi har fått svar på spørsmålene, og komiteen behandler et opplegg for høringen, sier komiténestleder Svein Harberg (H) til NTB.

Spørreundersøkelse: Nav-skandalen påvirker nordmenns tillit til det offentlige

– Viktig rolle

Samtidig er det klart at kontrollkomiteen på sitt neste møte kommer til å sende nye spørsmål, ikke bare til arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H), men også til Solberg.

Øvstegård sier hensikten med å sende skriftlige spørsmål til statsministeren er å få hennes vurderinger inn i saken.

Både statsminister Erna Solberg (H) (t.v.) og arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H) har varslet full opprydning etter trygdeskandalen. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB scanpix Les mer Lukk

– Hennes rolle er viktig når det er en så stor sak, sier han til NTB.

– Hva foretok statsministeren og SMK seg i juni i år, da de fikk beskjed om praksisendringen i Nav om fremtidige saker? Da hadde ikke alarmen gått enda, fremholder Øvstegård.

Han vil også vite mer om hvordan Solberg kan ha tillit til Hauglies håndtering av saken.

Karin Andersen (SV) rystet av skandalen: – Mange møter Nav på sin livs svarteste dag

Mange tegn

Det har allerede vært en omfattende korrespondanse mellom kontrollkomiteen og Arbeids- og sosialdepartementet i saken. Ifølge Øvstegård er det nå mange tegn på at alarmen burde gått langt tidligere:

* I 2017 gjorde Nav klageinstans faglige vurderinger som problematiserte forholdet mellom EUs trygderegler og norsk lov. Dette ble også gjentatt i årsmeldingen i 2017.

* Sommeren 2018 lagde samme instans et notat, som kontrollkomiteene har sett mye på, hvor EUs trygdeforordning blir problematisert opp mot norske rett og lovforståelse.

– Her skisseres «alternativet Nav-skandalen» som én av flere muligheter, konstaterer Øvstegård.

* Etter at Nav klageinstans purret på svar fra Nav sentralt flere ganger gjennom høsten, endte notatet til slutt opp i departementet 20. desember 2018.

Hovedtillitsvalgt i Nav: – Sinne og frustrasjon over at det har blitt sånn

– Flyter ikke oppover

Først 28. oktober i år ble saken offentlig kjent. Minst 85 personer kan være uriktig dømt for trygdesvindel på grunn Norges feiltolkning av EU-regelverket, og minst 2.400 trygdemottakere har urettmessig fått krav om tilbakebetaling.

– Da har man en linje fra 2017, hvor man faglig begynner å forstå dette. Men det kommer ikke fram til departementet før 20. desember året etter. Spørsmålet er hvorfor de faglige vurderingene som kunne vært avgjørende, ikke flyter oppover i systemet? sier Øvstegård.

Han forstår heller ikke hvorfor det ikke ble satt i gang mer omfattende undersøkelser da Nav klageinstans' bekymringer nådde departementet før jul i fjor. Én mulighet hadde vært å be om en vurdering fra Lovavdelingen i Justisdepartementet eller EØS-eksperter i utenrikstjenesten.

I tillegg til kontakten mellom Navs ulike etater og departementet kommer Trygderettens avgjørelser, som klart har pekt i retning av at Norges regelforståelse var feilaktig.

ABC forklarer: Nav-skandalen

Your browser doesn't support HTML5 video.

ABC forklarer: Nav-skandalen