Byrådspartiene enige med Rødt om Oslo-budsjettet

Bildet er fra byrådsforhandlingene mellom Oslo Ap, Oslo MDG og Oslo SV. Fra venstre: Frode Jacobsen (Ap), Inga Marte Thorkildsen (SV), Sunniva Holmås Eidsvoll (SV), Omar Samy Gamal (SV), Lan Marie Berg (MDG), Raymond Johansen (Ap), Einar Wilhelmsen (MDG) og Hanna E. Marcussen (MDG). Les mer Lukk

Byrådspartiene Arbeiderpartiet, SV, Miljøpartiet De Grønne har blitt enige med Rødt om budsjettet i Oslo for 2020.

– Jeg er svært glad for at vi også denne gangen har oppnådd enighet om byrådets budsjett, med viktige påplussinger som gjør budsjettet samlet sett enda bedre, sier Frode Jacobsen, leder for finanskomiteen og Oslo Arbeiderparti, i en pressemelding.

Budsjettet for neste år har vokst med 320 millioner kroner. Partiene har blant annet blitt enige om 100 millioner kroner mer til universell utforming av kommunale bygg og økt bydelsramme på 85 millioner kroner.

I tillegg går byrådspartiene inn for egen fast kvinnepott på 5 millioner kroner for organisasjoner og tiltak rettet mot kvinner, og det er sikret midler til flere idrettsanlegg og rehabilitering av eksisterende anlegg.

Budsjettet blir vedtatt av Oslo bystyre onsdag 11. desember.