Hauglie krever svar fra Nav

Your browser doesn't support HTML5 video.

Hauglie: Trygdemottakere uriktig dømt til fengsel Les mer Lukk

Hvordan Nav vil håndtere trygdeskandalen videre, er ett av spørsmålene arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H) krever svar på.

Onsdag offentliggjorde hennes departement en egen tidslinje i saken. Der framgår deler av korrespondansen mellom Arbeids- og sosialdepartementet og Nav.

I det siste brevet til Nav, som ble sendt tirsdag, krever Hauglie at direktoratet rapporterer fortløpende om hvordan saken følges opp. Rapporteringen må blant annet raskt svare på hvordan Nav skal sikre at korrekt praktisering blir tydeliggjort og implementert i etaten, og hvordan direktoratet vil håndtere denne saken videre.

– Vi ber om en plan for håndtering av tidligere og pågående saker, spesielt overfor berørte, heter det i brevet. En kopi av brevet er sendt til Riksrevisjonen.

Hauglie vil også ha en vurdering av hvordan Nav er innrettet for å jobbe med EØS-forordninger og etatens kompetanse når det gjelder å sikre at praksis er i tråd med regelverket.