Full ordkrig mellom Ap og Høyres Oslo-topper

Idet kommunevalgkampen spisser seg til, øker temperaturen i hovedstaden. Byrådsleder Raymond Johansen (Ap) og byrådslederkandidat Eirik Lae Solberg (H) er uenige om realitetene for satsingen på Oslos kollektivtransport. Les mer Lukk

Ap-Raymond mener Høyre kommer med urealistiske løfter som skal finansieres med «penger som ikke finnes». – Det har vi penger til nå, mener Oslo Høyre, og kaller Ap «enestående tafatt».

Valgkampen spisser seg til i Oslo. Høyre og Arbeiderpartiet kjemper om å få byrådslederen og styringsmakt i hovedstaden.

Regjeringens ferske bompengeavtale setter fyr på kollektivdiskusjonen, og byrådsleder Raymond Johansen (Ap) mener Høyre kommer med urealistiske valgløfter.

Han viser til at Oslo Høyre snakker om å bygge en tverrforbindelse for T-banen i Groruddalen, en Ahusbane og en veistrekning kalt Fossumdiagonalen. Alle tre prosjektene ligger inne i Oslopakke 3, men ikke som prioriterte prosjekter.

– Det mest problematiske med Høyres løfter er at de er totalt urealistiske fordi de lover veier som ikke er planlagt, for penger som ikke finnes. Oslopakke 3 er en lang liste over prosjekter, hvor de høyest prioriterte prosjektene er finansiert, sier Johansen til ABC Nyheter.

Fornebubanen og ny sentrumstunnel for T-banen er to av de høyest prioriterte prosjektene, som også har en finansieringsplan. Byggingen er imidlertid ikke igangsatt for noen av de to prosjektene enda.

Mindre bompenger - dårligere finansiering

I mellomtiden er finansieringsgrunnlaget for prosjektene svekket, påpeker Johansen.

– De siste årene har mange flere enn forventet byttet til elbil, og antall kollektivreisende har skutt i været. Begge deler er bra for klima og bylufta, men en bieffekt er at inntektene i bomringen går ned og utgiftene til kollektiv går opp. Dette forholder ikke Høyre seg til. De lover nå penger til prosjekter som ligger lenger nede på Oslopakke 3-listen, samtidig som det er mindre penger i potten.

Denne valgkampstrategien provoserer Ap-politikeren.

– Jeg skal ikke spekulere i hvorfor Høyres byrådslederkandidat gjør dette. Enten er det fordi han ikke vet eller så er det fordi han håper ingen skal forstå at han tåkelegger. Jeg håper nesten det siste.

Duellen: Raymond Johansen eller Eirik Lae Solberg: Hvem blir byrådsleder i Oslo

Mener «statens gavepakke» er løsningen

Høyres byrådslederkandidat Eirik Lae Solberg er dypt uenig med Johansen i premissene for kritikken; at det ikke finnes penger i potten.

– Forskjellen på byrådslederen og meg er at jeg har tenkt til å si ja til statens gavepakke til Oslo på minst 2,5 milliarder kroner til å bygge ut kollektivtilbudet for. Det betyr at jeg har mer penger til å satse på kollektivtransport enn han fordi han tilsynelatende har tenkt til å si nei, sier Solberg til ABC Nyheter.

Han viser til regjerings nye bompengeavtale, hvor regjeringen vil øke det statlige bidraget til 66 prosent i 50/50-prosjektene i byene. Halvparten av økningen skal gå til å få ned bompengebelastningen, mens halvparten av økningen skal gå direkte til finansiering av 50/50-prosjektene, slik at statens bidrag til disse prosjektene totalt dekker 58 prosent av kostnadene.

Aktuelt: Spørsmålene hagler fra opposisjonen etter ny bompengeavtale

Slik får Solberg mer penger i potten

Høyre og Arbeiderpartiet er enige om at Fornebubanen skal bygges, og det er ikke lenge til første spadestikk skal gå i jorda. Slik skal Fornebu stasjon etter planen se ut. Les mer Lukk

For Oslo sin del gjelder det Fornebubanen og ny sentrumstunnel for T-banen, de høyt prioriterte prosjektene i Oslopakke 3. Disse prosjektene er foreløpig anslått til å koste henholdsvis 16,3 og 17,4 milliarder kroner. Øker staten sitt økonomiske bidrag i begge disse prosjektene med 8 prosent vil det utgjøre nesten 2,7 milliarder kroner, ifølge Oslo Høyres beregninger.

Pengene fra staten må gå direkte til 50/50-prosjektene, og kan ikke brukes til noe annet, ifølge Samferdselsdepartementet. Men bidraget vil samtidig frigjøre 2,7 milliarder kroner i kommunale midler – penger Oslo selv måtte ha fått på bordet for å finansiere 50/50-prosjektene om ikke staten hadde tilbudt å øke sitt bidrag.

Ifølge bompengeavtalen må de frigjorte midlene brukes på kollektivinvesteringer som bidrar til å oppfylle nullvekstmålet. Det bringer oss tilbake til Høyres valgkampløfter.

– Jeg har pekt på et prosjekt vi bør bruke deler av disse pengene på, nemlig en tverrforbindelse mellom de to T-banelinjene som går i Groruddalen. Grove, foreløpige anslag tyder på at prosjektet vil koste i overkant av to milliarder kroner, sier Eirik Lae Solberg.

ABC Nyheter forklarer: Dette er kjernen i bompengeopprøret.

Your browser doesn't support HTML5 video.

ABC forklarer: Dette er kjernen i bompengeopprøret Les mer Lukk

– Enestående tafatt av Ap

Solberg kaller regjeringens nye bompengeavtale en historisk satsing på kollektivtransport i Oslo.

– Det er ubegripelig at Raymond Johansen i det hele tatt vurderer å si nei. Jeg synes byrådslederen er enestående tafatt i kollektivsatsingen sin hvis han slår dette ned. Når staten satser minst 2,5 milliarder kroner ekstra på kollektivtrafikken i Oslo, må vi gripe den muligheten.

Byrådsleder Raymond Johansen mener det er helt bak mål av Høyre å kalle byrådets kollektivpolitikk tafatt.

– Dette er rett å slett en så pinlig påstand fra Høyres byrådslederkandidat at det er vanskelig å ta han alvorlig. De fire siste årene har veksten i penger til kollektivtrafikken vært åtte ganger høyere med Ap, enn det Høyre gjorde i sine siste fire i byråd. I år bevilger vi 2,1 milliarder kroner fra bykassa til drift av kollektivtrafikken. De neste fire årene setter vi av over 2,7 milliarder til oppgradering av trikk og t-bane, påpeker Johansen.

(Artikkelen fortsetter under)

Trikkesatsingen i Oslo er en av få ting Høyre og Arbeiderpartiet er helt enige om lokalt i innspurten av valgkampen. Her er Lan Marie Berg (MDG), Raymond Johansen (Ap), Eirik Lae Solberg (H) og konsernsjef i Sporveien, Cato Hellesjø tidligere denne uken da de presenterte en modell av Oslos nye trikker. Les mer Lukk

Men sier Raymond nei?

MDG har sagt klart og tydelig fra at de ikke ønsker å takke ja til regjeringens bompengeavtale uansett hva. Partiet styrer hovedstaden sammen med SV og Ap. Arbeiderpartiet er ikke så kategorisk avvisende til avtalen, men omtaler regjeringens opptreden som useriøs.

– Regjeringspartiene har blitt enig seg i mellom om en bompakke. Nå vil de tre den ned over hodet på landets lokalpolitikere og krever svar på om vi vil ha den. Det gjør de før det er klart hva pakken inneholder, når den skal tre i kraft og hvor lenge den skal vare. Ikke kan de svare på hvor mange penger som kommer eller hvilke prosjekter den dekker. Og når de prøver å svare, så sier de forskjellige ting.

Johansen mener at det ikke er tydelig hva Oslo kan forvente seg av tilbud, ettersom regjeringen ikke vil godkjenne den nye byvekstavtalen som ble fremforhandlet i juni før etter valget.

– Dette er helt useriøst av regjeringen å kreve svar fra landets lokalpolitikere uten å klargjøre så vesentlige premisser, og det midt i en lokalvalgkamp. Fram til regjeringen har avklart alle de løse trådene og staten har kommet med et tilbud vi kan vurdere, så vil jeg vente med å si ja eller nei til noe som helst, sier Ap-politikeren.

– Kan skade Oslos interesser

Eirik Lae Solberg er enige i at alle detaljer for en Oslo-avtale basert på bompengeavtalen ikke er på plass enda, men at det ikke er noen tvil om hovedlinjene.

– Oslo får minimum 2,5 milliarder kroner ekstra til å bruke på kollektivtransport, vi får minimum 2,5 milliarder kroner til å kutte i bompenger og vi får 100 millioner kroner årlig i ti år for å kutte billettprisene for kollektivreiser. Det er helt uforståelig at vi har en byrådsleder som ikke er i stand til å si ja til dette uten å nøle. Jeg har aldri tidligere møtt en lokalpolitiker som vil takke nei til slike summer fra staten. Dette skader Oslos interesser, sier Høyre-politikeren.

Han mener det er fullt mulig i å si ja, takk til 2,5 milliarder kroner, og deretter sette seg ned å forhandle om detaljene med staten.

– Hvis Oslo kommune mot formodning ikke skulle være fornøyd med detaljene er det bare å la være å signere en ny avtale.

Videre avviser Solberg at han har kommet med noen nye løfter om Ahusbanen, som han håper kan bli et fremtidig 50/50-prosjekt etter at Fornebubanen og ny sentrumstunnel er realisert. Siden de frigjorte midlene ikke kan gå til veiutbygging, har han ingen nye løfter om Fossumdiagonalen.

– Den gode nyheten er at Statens vegvesen ønsker å prioritere dette prosjektet. Det er svært mange i Groruddalen som ønsker seg veien siden den vil flytte gjennomgangstrafikken vekk fra Riksvei 4 og boligstrøkene. Arbeiderpartiet har tidligere vært for denne utbyggingen, men det ser nå ut som om de har blitt overtalt av MDG til å være imot så godt som alle veitunneler. Det er en ærlig sak at Arbeiderpartiet er imot prosjektet, men Høyre vil kjempe for det og for å komme i gang med planleggingen.

ABC Nyheter forklarer: Oslo og Bergen skiller seg fra resten av Norge med byparlamentarisme. Hva er det?

Your browser doesn't support HTML5 video.

ABC forklarer: Dette er forskjellen på et byråd og et bystyre Les mer Lukk