Siv Jensen: Ingen momsøkning i neste års statsbudsjett

Your browser doesn't support HTML5 video.

Opptak: Regjeringen møter pressen før budsjettkonferansen Les mer Lukk

En felles sats for merverdiavgiften er ikke tema for neste års statsbudsjett. Høringsfristen for utredningen som tar til orde for økning, er torsdag.

Et utvalg oppnevnt av Finansdepartementet, som ledes av Vibeke Hammer Madsen, har utredet en enklere merverdiavgift. Høringsfristen for utredningen utvalget har lagt fram, er torsdag denne uken.

Onsdag begynner regjeringens budsjettkonferanse, noe som betyr at økt moms ikke blir et tema i statsbudsjettet for 2020, skriver Nationen.

– Jeg vil påpeke at verken Finansdepartementet eller regjeringen har tatt stilling til NOU (2019:11). Det er et offentlig utvalg som har anbefalt et enklere merverdiavgiftssystem med én felles sats. Utvalgets utredning er sendt på høring og høringsfristen er 29. august, skriver finansminister Siv Jensen (Frp) i en epost til avisen.

Hun skriver videre at siden regjeringens budsjettkonferanse er 28.–29. august, «sier det seg selv» at dette ikke er tema for neste års statsbudsjett.

Oversikt: Lekkasjer fra statsbudsjettet for 2020

Utvalget mener at det vil være mer lønnsomt og enklere med en felles sats på 23 eller 25 prosent. I dag er merverdiavgiften delt inn i tre satser: 12 prosent, 15 prosent og 25 prosent, i tillegg til nullsats.

Blant andre Widerøe, NHO og Virke er blant dem som har advart om konsekvensene av å øke momsen.

Siv Jensen sier at hun ikke ser for seg å innføre en felles sats eller fjerne alle lav- og null-momssatser, men at Finansdepartementet skal vurdere innspillene fra høringsrunden.