Lae Solberg (H): – Frp og Rødt har begrenset troverdighet i samferdselspolitikken

Christian Tybring-Gjedde (Frp) mener Høyre er veldig like Arbeiderpartiet i sin samferdselspolitikk i Oslo. Høres byrådskandidat Eirik Lae Solberg svarer at Frp mangler troverdighet i sin samferdselspolitikk i hovedstaden. Les mer Lukk

Høyres byrådslederkandidat i Oslo reagerer på at Christian Tybring-Gjedde (Frp) mener Arbeiderpartiet og Høyre fører lik samferdselspolitikk i Oslo.

– Høyre i Oslo har støttet bypakken, innføring av bompenger og fjerning av parkeringsplasser, med unntak av et par gater. Derfor er det overraskende at de forsøker å skape et inntrykk av at Arbeiderpartiet og Høyre er to motpoler i norsk politikk. Det stemmer ikke, sier stortingsrepresentant Christian Tybring-Gjedde (Frp) til ABC Nyheter.

Han får støtte av partiets 1. kandidat i Oslo, Aina Stenersen, som mener de to partiene er særlig like på samferdselsfeltet.

– Både Høyre og Arbeiderpartiet har gått inn for Oslopakke 3 og sykkelplanen vi i Frp stemte mot. Vi er nok tydeligere og tøffere enn Høyre innenfor samferdsel. Vi ønsker en lavere bompengeandel enn Høyre har gått til valg på, sier hun til ABC Nyheter.

H: – Faller på sin egen urimelighet

Påstanden om at Høyre og Arbeiderpartiet fører en lik samferdselspolitikk, får Høyres byrådslederkandidat i Oslo til å reagere.

Oslo Høyres byrådslederkandidat Eirik Lae Solberg (H). Les mer Lukk

– Det synes jeg faller på sin egen urimelighet. Tilfellet er at Frp har stilt seg utenfor Oslopakke 3. Da har de heller ikke penger til å satse på kollektivtransport eller bygge nye miljøtunneler som får trafikken vekk fra gatene, sier Eirik Lae Solberg (H) til ABC Nyheter.

Han mener både Frp og Rødt har begrenset troverdighet i sin vei- og kollektivpolitikk fordi de er de to eneste Oslo-partiene som ikke har sluttet seg til Oslopakke 3. Uten pakken vil heller ikke finansiering av Frps ønskede samferdselsprosjekter være mulig, mener Solberg.

– Det er betydelig uenighet mellom Høyre og Ap i Oslo på to områder. Vi ønsker å bygge ny T-banetunnel i en annen trasé enn Ap som vil gi et nytt T-banetilbud til 100.000 mennesker. I tillegg ønsker Høyre en bompengeløsning som gjør det enklere for folk å få hverdagen til å gå opp uten at det koster for mye.

Han viser til Høyre og KrFs sitt felles forslag om en bompause på ettermiddagen hvor bilister kun skal betale for å passere i bomringen én gang på tre timer – det motsatte av Venstres nye forslag om å øke rushtidsavgiften, som Høyre er imot.

Tross kritikken fra Frp ønsker Høyre og Solberg seg et bredest mulig borgerlig byråd med Høyre, Venstre, KrF og Frp.

– Oslo trenger en ny kurs. Jeg ser fram til å finne gode løsninger etter valget. Men det er uaktuelt for Høyre å sette Oslopakke 3 i spill.

Frp: – Utfordrende med Venstre

Frp har åpnet opp for å samarbeide med Folkeaksjonen nei til mer bompenger (FNB) i et mulig byråd med et sterkt krav om bompengereduksjon. Aina Stenersen har også åpnet for en kopi av regjeringssamarbeidet i Oslo, med Høyre, Venstre, KrF og Frp i byråd, slik Solberg ønsker seg.

Oslo-politiker Aina Stenersen er Frps førstekandidat til kommunevalget. Les mer Lukk

– Er det godt grunnlag for et byrådssamarbeid når dere står så langt fra hverandre i samferdselspolitikken?

– Jeg tror Høyre trenger å ha oss med i et byråd fordi vi representerer mange velgere som synes det har blitt for mye bompenger. Samtidig tror jeg byrådet trenger Frp fordi Venstre i Oslo har foreslått å doble bompenger i rushtiden. Det kommer ikke til å skje med oss i byråd.

– Er det da fortsatt en mulighet for Frp å samarbeid med Venstre?

– Jeg tror det blir mer utfordrende med Venstre, fordi det er helt uaktuelt for Frp å doble rushtidsavgiften. Det er både urettferdig og usosialt.

Aktuelt: MDG: Venstre grønnvasker bomavtalen for Frp

Venstre: – Usannsynlig med Frp

At Venstre skal samarbeide med Frp i Oslo, anser imidlertid Venstre som usannsynlig.

– Begge partiene har vært en del av et borgerlig samarbeid i 20 år, og vi har funnet gode løsninger i enkeltsaker. Men vi har aldri sittet i byråd med dem. Jeg ser på det som usannsynlig at det blir aktuelt etter valget, sier Venstres 1. kandidat i Oslo, Hallstein Bjercke, til ABC Nyheter.

En av grunnene til det er at Frp og Venstre står langt fra hverandre nettopp i samferdselspolitikken. Oslo Venstre anser seg selv som arkitekten bak Oslopakke 3, og vil ifølge Bjercke forsvare den med nebb og klør.

– Det er en av de viktigste sakene vi jobber med i bystyret i Oslo – å sørge for at klimasuksessen Oslopakke 3 lever videre.

Debatt: Raymond Johansen eller Eirik Lae Solberg: Hvem blir byrådsleder i Oslo

FNB er Venstres hovedmotstander

Mens Venstre anser et samarbeid med Frp i Oslo som usannsynlig, er et samarbeid med FNB uaktuelt.

– Jeg ser ikke noe samarbeidsgrunnlag mellom FNB og Venstre. De er, sammen med Rødt, vår hovedmotstander i valgkampen. Deres viktigste sak er å fjerne bompenger. Vi har sagt at vi går til valg på et blågrønt byråd med et så sterkt grønt som mulig, med KrF og Høyre, og vi utfordret MDG til å være med.

Bjercke mener en slik koalisjon vil være det beste byrådet for hovedstaden.

Venstres gruppeleder i Oslo bystyre, Hallstein Bjercke, her fotografert i forbindelse med det første offisielle spadetaket for det nye Munchmuseet i Bjørvika i 2015. Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix Les mer Lukk

– Det blir et byråd som fortsetter den grønne utviklingen i Oslo, satser på kollektivtransport og ren luft i byen, og at Oslo tar sin del av klimakampen. Det blir et byråd som ikke har et dogmatisk forhold til om tjenestene er private eller offentlige, men vektlegger kvalitet på tjenester. Et slikt byråd holder fløypartiene både til Venstre og Høyre unna makt.

MDG går imidlertid til valg på å delta i et fortsatt rødgrønt byråd med SV og Ap, og har utelukket et borgerlig samarbeid.

– Høyre sier det ikke blir noen økt rushtidsavgift med dem i byråd. Står de borgerlige partiene for langt unna hverandre på bompenger?

– Det er i tråd med tiden vi lever i. Se på rødgrønn side. Der har du Rødt som er imot bompenger, Ap som ikke vil øke dem og MDG vil øke dem. Slik er det på borgerlig side også. Frp er imot bompenger, Høyre vil ikke øke bompenger, mens Venstre går inn for å differensiere bomsatsene tøffere.

– Det viser at dette er et miljøvalg, et klimavalg. Alle klimastandpunkt er representert på begge sider av den politiske aksen.