G20-landene slår ring om Parisavtalen

19 av de G20-landene fastholder at de slutter helt og fullt opp om Parisavtalen, men USA vil ikke være med.

Etter to dager med samtaler i Osaka i Japan la 19 av G20-landene lørdag fram en slutterklæring, der de blant annet slår fast at Parisavtalen ikke kan reforhandles, og de lover å oppfylle sine forpliktelser i henhold til avtalen.

USA ville i år som i fjor ikke være med på slutterklæringen.

President Donald Trump kunngjorde i 2017 at USA trekker seg fra Parisavtalen, men i henhold til avtalen kan dette først skje 4. november 2020. Det er tilfeldigvis dagen etter det amerikanske presidentvalget.

Formålet med Parisavtalen er å holde den globale oppvarmingen under 2 grader og prøve å begrense temperaturøkningen til 1,5 grader.

Over 180 land har overlevert frivillige nasjonale utslippsmål til FN, og i avtalen står det at disse etter hvert skal skjerpes.

Innen 2020 skal rike land i tillegg skaffe til veie minst 100 milliarder dollar årlig til klimatiltak i fattige land.