KrF håper politiske gjennomslag vil lokke velgerne tilbake

Your browser doesn't support HTML5 video.

Slik oppsummerer KrF sitt første halvår i regjering Les mer Lukk

KrF har rast på målingene etter å ha gått inn i regjering. – Vi må bevise hver dag at vi gjorde rett valg, fastslår nestleder Olaug Bollestad. 

Etter at KrF tok sitt store veivalg mellom høyre- og venstresiden i norsk politikk før jul i fjor og gikk inn i regjering, har partiet gått fra krisemåling til krisemåling.

Snittet av junimålingene gir partiet en oppslutning på 3,3 prosent, ifølge Poll of polls, noe som både er godt under sperregrensen og langt under oppslutningen i kommune- og fylkestingsvalget i 2015, som var på 5,4 prosent.

– Vi har en stor utfordring med å mobilisere mange av velgerne våre, fastslår partileder Kjell Ingolf Ropstad.

På spørsmål om det har vært verdt å gå inn i regjeringen, sier Ropstad at han i hvert fall er veldig stolt og glad for det partiet har fått til i løpet av det første halvåret.

Ropstad mener det er en rekke politiske gjennomslag som ikke hadde vært mulig å få til uten å sitte i regjeringen

Han ramser opp endringer i bioteknologiloven og abortloven, ny dreining i distrikts- og landbrukspolitikken, samt avklaringen av eierskapet til Opplysningsvesenets fond, som forvalter landets kirkebygg, som viktige KrF-seire siste halvår.

– Disse sakene kunne sett helt annerledes ut om ikke KrF hadde hatt en hånd på rattet, mener Ropstad.

Han håper partiets politiske resultater vil bidra til å lokke velgere tilbake til partiet.

Nestleder Olaug Bollestad peker på at KrF hadde dårlige målinger også før de gikk inn i regjering, og at et utydelig parti var en viktig del av analysen av hvorfor partiet gjorde det dårlig i stortingsvalget i 2017 og måtte ta et veivalg.

– Vi må hver dag vise at det var rett valg å gjøre nå, fastslo hun.