KrF med klart budskap til Solberg: – Hent hjem alle Syria-barna

Statsminister Erna Solberg (H) fikk blomster da hun besøkte KrF-landsmøtet, men fikk senere også en tydelig uttalelse om Syria-barna i fanget fra KrF. Foto: Marius Helge Larsen / NTB scanpix Les mer Lukk

KrF gir klar beskjed til regjeringen om at alle Syria-barna må hentes hjem. – Det er mange som tror dette er enkelt. Det er det ikke, svarer statsministeren.

Statsminister Erna Solberg (H) hadde knapt forlatt KrFs landsmøtesal lørdag – hvor hun skulle kaste glans på arrangementet – før KrF vedtok en resolusjon som går stikk i strid med regjeringens politikk.

– Norge må snarest hjelpe norske barn hjem fra flyktningleirer i Syria og Irak, uavhengig av om de er foreldreløse eller ikke. Det kan ikke være en forutsetning at de må skilles fra foreldrene sine, heter det i resolusjonen, som ble enstemmig vedtatt av KrFs landsmøte til jubel og applaus fra salen.

Innad i regjeringen er det stor uenighet om hva man skal gjøre med barna av IS-foreldre i Syria. Mens Frp ikke vil hente hjem noen av dem, har Solberg åpnet for å ta hjem norske barn som beviselig er foreldreløse. Solberg har også satt døra på gløtt for å hente hjem også andre barn, dersom foreldrene samtykker til det – men da uten mødrene.

Det er ikke godt nok for regjeringspartiet KrF.

– Disse barna er like mye verdt som alle barn, og Norge må ta sitt ansvar for å hjelpe dem, heter det i resolusjonen.

– Stort engasjement

KrF-leder og barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad støtter denne uttalelsen.

– Som jeg også har sagt i alle tidligere møter vi har hatt om denne saken: Det er et stort engasjement i KrF for å hjelpe ungene hjem. Foreldrene kan ha begått forferdelige grufulle handlinger og gjort avskyelige ting, men ungene er likevel uskyldige, sier han til NTB.

Han legger til at han har forståelse for at dette arbeidet er krevende, både med tanke på å avklare statsborgerskap og rent praktisk med å komme seg inn i flyktningleirene på en sikker måte, men sier det ikke skal stå på viljen.

– Landsmøtet har gitt oss et tydelig mandat, og det er at vi skal gjøre det vi kan for å få alle hjem, også de som har foreldre som nå er i live, sier Ropstad.

Lover ingenting

Solberg tok ikke opp Syria-barna i talen sin til KrF-landsmøtet, men i et intervju med NTB understreker hun det regjeringen har sagt tidligere.

– Vi har gjort en prioritering. Vi konsentrerer hovedoppgaven om å finne løsninger for de barna som er svakest. Det er de barna som ikke har foreldre, som ikke har en ansvarlig voksenperson, de som er antatt å være foreldreløse.

Hun understreker at saken fortsatt er oppe til diskusjon i regjeringen, men vil ikke gi noen lovnader på om KrF vil få gjennomslag for sitt ferske krav.

– Man må se etter hvert hva som kommer til å skje. Vi har gjort en klar prioritering av det vi mener det er mest akutt. Hvis vi først klarer å etablere løsninger på det, er det også lettere å tenke seg at man også kan ha løsninger på andre spørsmål. Da må vi også ta stilling til om hvordan vi sikrer vi at vi ikke importerer sikkerhetsrisiko til Norge.

Solberg understreker at det er mange spørsmål som må avklares. For eksempel må de norske barna identifiseres på en god nok måte og man må ta hensyn til lovgivningen.

– Det er mange som tror at dette er enkelt. Det er det ikke, slår statsministeren fast.

Vil bruke loven

Enkel var heller ikke diskusjonen internt i KrF. Også der er det spørsmålet om hva som skal skje med barnas foreldre som er vanskelig.

– Det er et åpenbart dilemma. Men regelverket åpner allerede i dag for at man av hensyn til rikets sikkerhet kan si nei dersom en IS-kriger søker om familiegjenforening med et barn som kommer til Norge. Jeg er tilhenger av å bruke reglene på denne måten, sa partileder Ropstad, som selv gikk på talerstolen under debatten.

Der fikk han motstand fra fylkespolitiker Trude Brosvik fra Sogn og Fjordane. Hun slo fast at hun ikke ville godta at Syria-barna blir brukt til å stramme inn reglene for familiegjenforening.

– Disse søknadene er det ikke vi som kommer til å behandle. Regelverket ligger der, og om det eventuelt kommer en egen instruks er ikke avklart. Men det er klart at det for KrF ikke er aktuelt å stramme inn i regelverket for familiegjenforening, svarte Ropstad.