20 millioner mer til sikring av kirker

Hønefoss kirke brant ned til grunnen i 2010. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix Les mer Lukk

KrF har fått gjennomslag for et forslag om å doble beløpet til istandsetting og bedre sikring av kirker – en økning på 20 millioner kroner.

Det opplyser tros- og livssynsminister Kjell Ingolf Ropstad (KrF). Forslaget er en del av revidert nasjonalbudsjett, som legges fram i mai.

– Den tragiske brannen i Notre-Dame minner oss om hvor utsatt denne delen av vår kulturarv faktisk er. Vi rammes som nasjon når symboltunge, nasjonale kulturminner plutselig blir ødelagt. Verdien av den kulturarven som kirkebyggene representerer, forstår vi knapt betydningen av, før en kirke brenner. Det store engasjementet etter brannen i Notre-Dame viser hvilke verdier som står på spill når vi ikke får tatt vare på kirkebyggene, sier Ropstad.

Ifølge VG skal de eldste kirkene prioriteres. Og selv om det er kommunenes ansvar å ta vare på kirkene, ønsker Ropstad en større innsats fra staten.

80 prosent av norske middelalderkirker i stein har ikke automatisk slokkeanlegg, og 16 prosent mangler automatisk brannvarsling. Mange av de eldre kirkebyggene er svært sårbare for brann på grunn av tørr trekonstruksjon, store loft og tårn som gir rask brannspredning. I tillegg er det mange steder langt til brannvesenet.