Varoufakis' klare Brexit-råd: Gå for en Norway-løsning

NORWAY PLUS: Yanis Varoufakis mener at innføring av en slags EØS-avtale på ubestemt tid, men ikke nødvendigvis for evig, er svaret på flertallet av britenes ønsker. Les mer Lukk

Grekernes forhenværende finansminister som nå leder pro-EU-gruppa Diem25, mener Norway-løsningen, en form for EØS-avtale er løsningen.

Onsdag 27. mars er enda en av de etter hvert mange historiske dagene i britenes Brexit-prosess. I dag skal parlamentet i Westminister stemme over en rekke forslag til alternative avtaler med EU i form av prøvevoteringer.

Kanskje får ingen av forslagene flerall, og britene står like langt.

Men den kjente, greske eks-finansministeren som prøvde å stå opp mot EU under den dype greske finanskrisen, men mislyktes, har nå et klart råd til Storbritannia.

Tatt til gissel av tre grupper

Den mislykkede Brexit-prosessen har virvlet opp usikkerhet som blant annet har ført til at japanske bilprodusenter avslutter sin produksjon, noe som viser et skifte i global arbeidsdeling, skriver Varoufakis i The Telegraph.

En Norway plus-avtale, altså en slags EØS-avtale, vil gi Storbritannia tida det trenger for å komme seg ut av sitt Brexit-rot, ifølge Varoufakis.

Han leder nå bevegelsen Diem25, en allianse av venstreorienterte og liberale politikere som ønsker en sterk union bygd på mer sosiale prinsipper enn dagens EU og er en motpol mot nasjonalistiske bevegelser.

Bevegelsen lanserte 25. mars sin valgkamp til EU-parlamentsvalget i slutten av mai, som de markedsfører som Europas første tverrnasjonale parti Europeisk vår.

– Brexitdebatten har gjort flertallet av britene til gisler for tre ekstreme grupperinger, harde EU-tilhengere, harde Brexit-tilhengere og en EU-ledelse som prioriterer å vise europeerne at enhver som utfordrer Brussels autoritet vil bli ydmyket, skriver Varoufakis.

Den eneste anstendige avtalen

Den forhenværende finansministeren med smertelig kjennskap til EU-toppenes karakter, oppsummerer at en ideell Brexit-løsning er utelukket nå.

Det gjelder å finne en anstendig, mellomlang avtale som gir britene rom til å finne ut av sin framtid.

En slik anstendig avtale er ikke noe annet enn en Norway Plus-avtale, mener Varoufakis.

Det ville bety at Theresa May må skrote sin avtale. Parlamentet må gå inn for en kort, tidfestet overgangsavtale som blir avløst av en EØS-liknende avtale vil sørge for at Storbritannia forblir i EUs indre marked og tollunionen uten noen frist for avslutning, men som ikke nødvendigvis vil gjelde for alltid, mener Varoufakis.

Bevegelsen Diem25, som han leder, har som mål å gjøre EU til demokrati. Løsningen han foreskriver bryter imidlertid med viktige deler av begrunnelsen for at flertallet av britene stemte for utmelding av EU, nemlig ønsket om å få slutt på den uregulerte flyten av arbeidskraft i EUs indre marked, samt å bli herrer i eget hus.